Board

Dr Stanisław Han

Dr Stanisław Han - President of the Management Board

A businessman with a PhD in Biological Sciences. He founded the pharmaceutical production company PPF Hasco-Lek S.A. in 1984 when he graduated from the Faculty of Pharmacy at Wroclaw Medical University. Initially, the activity of the enterprise was limited to the production of cosmetics and after the changes of Poland’s economic law in the early 1990s it focused on the manufacture of pharmaceuticals. Since then, President Stanisław Han has been constantly developing the business and expanding the portfolios of the companies within HASCO Group.

President Han perceives a need for continuous cooperation between science and business. He is the founding father and Head of the Department of Industrial Pharmacy at Wroclaw Medical University. He is also the founder and Vice-President of the Polish Chamber of Pharmaceutical Industry and Medical Devices “Polfarmed” and a member of the Polish Society of Phytotherapy and the Polish Pharmaceutical Society “PTFarm”.

He constantly attempts to combine business activities with the support for local social or sports initiatives.

For many years President Stanisław Han has been involved in many charity undertakings and events. In 2006 he and his employees established the foundation 'Fundacja Hasco-Lek' helping very young patients and children in need.

Since 2014 he has been a member of the Supervisory Board of the football club WKS Śląsk Wrocław.

He is an automobile lover and his private hobbies and interests include antique and classic cars.

Jolanta Stańczak

Jolanta Stańczak - Vice-President of the Management Board

She graduated with a diploma in Technology of Pharmaceuticals from the Faculty of Pharmacy at Wroclaw Medical University. From 1987 to 1993 she worked for the manufacturer of herbal medicines Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol. In 1993 she joined PPF Hasco-Lek S.A.. Since 2002 she has been holding the position of Vice-President of the Management Board.

She is a member of a Lower Silesian Pharmacy Foundation [Fundacja Farmacja Dolnośląska].

Agnieszka Han

Agnieszka Han - Wiceprezes Zarządu PPF Hasco-Lek S.A.

Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Farmację studiowała również  na Uniwersytecie Bolońskim. Biegle włada językiem angielskim i włoskim.  Z PPF Hasco-Lek  S.A. związana od 2005 roku. Nieprzerwanie od 2013 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Handlu Zagranicznego, dbając o rozwój eksportu poprzez dystrybucję produktów z portfolio Hasco-Lek, zarządzanie procesem zakupu i sprzedaży licencji oraz produkcji kontraktowej i private label. Dzięki jej zaangażowaniu produkty firmy trafiają do 30 krajów, m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Włoch, Izraela, Austrii, Litwy, Norwegii, Bułgarii czy Rosji.  Od 2018 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu PPF Hasco-Lek S.A, odpowiadając za marketing i zarządzanie rynkiem.

Prezes Agnieszka Han dba o rozwój całej Grupy HASCO. Zasiada między innymi w Radzie Nadzorczej Vratislavia  Medica Sp. z.o.o, zarządzającej jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce. Poza działalnością biznesową aktywnie wspiera najbardziej potrzebujących pełniąc od 2006 r. funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „HASCO - LEK”. Jak sama mówi pomaga „bo tak trzeba, i tyle”.

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.