Certificates and awards

Awards

Przedsiębiorstwo Fair Play 2017

Przedsiębiorstwo Fair Play 2017

PPF Hasco-Lek otrzymało Certyfikat Jakości Biznesu, Diamentową Statuetkę oraz nominację do nagrody głównej.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym, oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2017
Solidna Firma 2017

Solidna Firma 2017

PPF Hasco-Lek otrzymało Certyfikat Solidna Firma. Nagroda przyznawana jest tym firmom, które w swoich działaniach kierują się takimi wartościami jak odpowiedzialność społeczna oraz rzetelność. Istotną kwestią jest też propagowanie działań prospołecznych i proekologicznych, przestrzeganie praw pracownika i konsumenta oraz szanowanie zasad wolnej konkurencji.

Solidna Firma 2017
Przedsiębiorstwo Fair Play 2014

Przedsiębiorstwo Fair Play 2014

Przedsiębiorstwo Fair Play [Business Fair Play] Certificate confirms reliability of the company and its care for appropriate relationships not only in the internal policy of the organization, but also in the area of the development of positive relationships with the local community and care for the environment.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2014
Przedsiębiorstwo Fair Play 2013

Przedsiębiorstwo Fair Play 2013

Przedsiębiorstwo Fair Play [Business Fair Play] Certificate confirms reliability of the company and its care for appropriate relationships not only in the internal policy of the organization, but also in the area of the development of positive relationships with the local community and care for the environment.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2013

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.