Certificates and awards

Awards

Solidna Firma 2013

Solidna Firma 2013

Solidna Firma [The Reliable Company] certificate is a distinction confirming credibility and reliability of a company.

Solidna Firma 2013
Perła Solidności

Perła Solidności

Perła Solidności [The Pearl of Reliability] is a special distinction awarded to companies which have successfully gone through the verification process ten times.

Perła Solidności
Solidny Pracodawca 2014

Solidny Pracodawca 2014

Solidny Pracodawca Roku [The Reliable Employer of the Year] is an award confirming transparency and reliability of companies’ activities in creating employment and employee policies.

Solidny Pracodawca 2014
Przedsiębiorstwo Fair Play 2016

Przedsiębiorstwo Fair Play 2016

PPF Hasco-Lek otrzymało Certyfikat Jakości Biznesu 2016 w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, w szczególności sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2016

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.