Certificates and awards

Awards

Przedsiębiorstwo Fair Play 2019

Przedsiębiorstwo Fair Play 2019

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym, już od ponad 22 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. PPF Hasco-Lek otrzymało Certyfikat i nagrodę główną - Statuetkę już po raz 17.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2019
Solidna Firma 2019

Solidna Firma 2019

Certyfikat Solidna Firma jest przyznawane jest tym firmom, które w swoich działaniach kierują się takimi wartościami jak rzetelność oraz odpowiedzialność społeczna. Istotną kwestią jest też propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych, przestrzeganie praw pracownika i konsumenta oraz szanowanie zasad wolnej konkurencji. Certyfikat trafił do firmy Hasco-Lek po raz 16.

Solidna Firma 2019
Medal Europejski 2019 dla MENSIL

Medal Europejski 2019 dla MENSIL

Ogólnopolskie przedsięwzięcie Medal Europejski wyróżnia i promuje produkty firm działających w Polsce. Marki otrzymujące Medal są rekomendowane przez Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, działający przy Komisji Europejskiej. W 2019 roku Medal Europejski po raz pierwszy zdobyła marka MENSIL.

Medal Europejski 2019 dla MENSIL
Effie Awards 2019 dla MENSIL

Effie Awards 2019 dla MENSIL

Effie Awards to ceniony na całym świecie konkurs i jedno z największych świąt branży reklamowej. Wydarzeniu towarzyszą spotkania ludzi mediów, ekspertów marketingu i komunikacji, którzy wyznaczają trendy na rynku reklamowym. Hasco-Lek już po raz trzeci otrzymało nagrodę w kategorii leki i suplementy diety. W tym roku doceniona została marka Mensil i kampania „Mężczyzna nie wymięka”.

Effie Awards 2019 dla MENSIL

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.