Inquiries

Found: 12 1 z 2

Obsługa geologiczno – techniczna prac wykonywanych w trakcie realizacji dubletu otworów geotermalnych

31 August 2021

Wykonanie dubletu otworów geotermalnych Dźwirzyno Haston GT-1 i Dźwirzyno Haston GT-2K

27 August 2021

Nabycie programu powiększającego obraz na ekranie komputera dla osób słabowidzących (nr zam. 2017/HL/17)

16 July 2018

Nabycie zwalidowanego oprogramowania do gromadzenia i statystycznej obróbki wyników badań uwalniania” (nr zam. 2017/HL/13)

28 May 2018

Nabycie zwalidowanego oprogramowania do gromadzenia i statystycznej obróbki wyników badań uwalniania (nr zam. 2017/HL/13)

5 October 2018

(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe D - 6/NOV/2017

25 May 2017

Modernizacja oświetlenia w zakładach Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

25 April 2017

Modernizacja oświetlenia w zakładach Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

30 March 2017

INQUIRY D-5/NOV/2017

20 March 2017
  • 1
  • 2
  • 1 z 2

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.