(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe D – 2/NOV/2016

2016-12-23

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu laboratoryjnego pod nazwą ,,Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Badawczo - Rozwojowego ,,NOVASOME” Sp. z o.o.” realizowana w ramach zadań Wyposażenie Laboratorium Badawczego i Wyposażenie Laboratorium Technologicznego w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego ,,NOVASOME” Sp. z o.o. w celu opracowywania innowacyjnych projektów”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Wszelkie informacje/korespondencja z Wykonawcami związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą umieszczane na stronie:

http://novasome.pl/przetargi/d-2nov2016/

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.