Modernizacja oświetlenia w zakładach Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

2017-03-30

Zaproszenie do składania ofert na dostawę energooszczędnych źródeł światła w ramach:

Projektu:

„Modernizacja oświetlenia w zakładach Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.”

Zadania:

Dostawa energooszczędnych źródeł światła (dla Zakładu w Siechnicach i Wrocławiu)

 

Informacja o wyniku postępowania:

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie zapytania ofertowego:

 

Pytania i wyjaśnienia:

Załączniki:

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.