Nabycie programu powiększającego obraz na ekranie komputera dla osób słabowidzących (nr zam. 2017/HL/17)

2018-07-16

Zaproszenie do składania ofert dotyczących programu powiększającego obraz na ekranie komputera dla osób słabowidzących w ramach zadania „Zakup oprogramowania dla osób słabowidzących”, nazwa projektu „Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania”. Projekt jest współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

fe ds effr 1

Załączniki

Informacja o wyniku postępowania

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.