Obsługa geologiczno – techniczna prac wykonywanych w trakcie realizacji dubletu otworów geotermalnych

2021-08-31

Wrocław, 31.08.2021 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uczestnicy postępowania

„Obsługa geologiczno – techniczna prac wykonywanych w trakcie realizacji dubletu otworów geotermalnych (Dźwirzyno HASTON GT-1 i Dźwirzyno HASTON GT-2K) oraz ciepłowni hybrydowej geotermalno – gazowej wraz z siecią ciepłowniczą w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ciepłowni geotermalnej w miejscowości Dźwirzyno” realizowanych na działce 765/2 obręb Dźwirzyno w województwie Zachodniopomorskim.”

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. zaprasza do złożenia oferty na Obsługę geologiczno – techniczną prac wykonywanych w trakcie realizacji dubletu otworów geotermalnych (Dźwirzyno HASTON GT-1 i Dźwirzyno HASTON GT-2K) oraz ciepłowni hybrydowej geotermalno – gazowej wraz z siecią ciepłowniczą w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ciepłowni geotermalnej w miejscowości Dźwirzyno” realizowanych na działce 765/2 obręb Dźwirzyno w województwie Zachodniopomorskim.

Zamówienie będzie wykonywane i dofinansowane w ramach projektu priorytetowego Polska Geotermia Plus Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Załączniki

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.