Wykonanie dubletu otworów geotermalnych Dźwirzyno Haston GT-1 i Dźwirzyno Haston GT-2K

2021-08-27

Wrocław, 27.08.2021 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uczestnicy postępowania

„Wykonanie dubletu otworów geotermalnych Dźwirzyno Haston GT-1 i Dźwirzyno Haston GT-2K w ramach przedsięwzięcia: Budowa ciepłowni geotermalnej w miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg, województwo Zachodniopomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 765/2 w obrębie Dźwirzyno”

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie dubletu otworów geotermalnych Dźwirzyno Haston GT-1 i Dźwirzyno Haston GT-2K w ramach przedsięwzięcia: Budowa ciepłowni geotermalnej w miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg, województwo Zachodniopomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 765/2 w obrębie Dźwirzyno.

Zamówienie będzie wykonywane i dofinansowane w ramach projektu priorytetowego Polska Geotermia Plus Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Załączniki

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.