Hasco-Lek S.A. po raz 18-sty uhonorowane tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

2020-12-14

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. od lat zaspokaja potrzeby swoich Klientów, stawiając na rozwój, rzetelność, uczciwość, społeczną odpowiedzialność oraz otwartość na nowe rozwiązania. To tylko kilka z dominujących cech, dzięki którym firma zyskała zaufanie milionów Polaków. Po raz kolejny doceniła to także kapituła konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, nagradzając Hasco-Lek S.A. tytułem oraz certyfikatem.

Ogólnopolski program „Fair Play” działa przy Krajowej Izbie Gospodarczej – największej i niezależnej organizacji biznesu w Polsce. Realizowany jest przez Fundację Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw już od 23 lat. Ideą programu jest wyróżnienie oraz promowanie Polskich firm, które przestrzegają zasad etycznej odpowiedzialności biznesu oraz realizują podjęte decyzje biznesowe  w sposób uczciwy, rzetelny i wiarygodny. Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” to najdłużej obecny na polskim rynku certyfikat z obszaru etyki biznesu.

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznawany jest w oparciu o bardzo szczegółową, dwuetapową weryfikację oraz audyt w siedzibie firmy. Nagroda trafia do firm, które swoją działalność opierają na najwyższych standardach w relacjach zarówno z kontrahentami, jak i pracownikami oraz interesariuszami. Istotnym kryterium jest również wrażliwość społeczna przedsiębiorstw, wyrażona poprzez pomoc charytatywną udzieloną instytucjom i osobom prywatnym.

Ze względu na przepisy wynikające z sytuacji epidemiologicznej, tegoroczna edycja konkursu Przedsiębiorstwa Fair Play odbyła się zdalnie. Wybuch pandemii wymusił na przedsiębiorcach dużo zmian - pomimo tego PPF Hasco-Lek S.A. udowodniło, że nawet w tak niestabilnych czasach warto przestrzegać standardów etyki biznesowej, być rzetelnym i uczciwym pracodawcą, promować wrażliwość społeczną, kulturę przedsiębiorczości oraz po prostu grać „fair”.  

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.