Hasco-Lek w trosce o środowisko naturalne stosuje recykling zużytych podkładów etykietowych

2022-12-08

Realizując przyjętą misję dbałości o zdrowie i komfort życia Hasco-Lek szczególną uwagę poświęca środowisku. Firma dołączyła do programu recyklingu RafCycleTM firmy UPM Raflatac, oddając do wtórnego przetworzenia podkłady etykietowe.

Wprowadzona usługa RafCycle znacząco wpływa na zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz minimalizuje zapotrzebowanie na surowce,  dzięki zarządzaniu odpadami w tzw. zamkniętej pętli. Oznacza to, że zużyte odpady etykietowe zostają ponownie przetworzone w surowiec, zmniejszając tym samym wpływ na środowisko naturalne. Potwierdzeniem współpracy jest wręczenie certyfikatu RafCycleo przez PatrykTopolnickiego, Kierownika ds. Rozwiązań Opakowaniowych z firmy UPM Raflatac. 

„Przyznany Hasco-Lek S.A. certyfikatto potwierdzenie skuteczności podjętych starań oraz realizowanej od lat strategii przedsiębiorstwa, dążącej do zrównoważonego rozwoju. Program recyklingu firmy UPM Raflatac jest szansą na realne zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, co  jest jednym z naszych priorytetów” – mówi Maciej Fabiańczyk, Dyrektor ds. Produkcji Hasco-Lek S.A.  

W obu zakładach produkcyjnych, we Wrocławiu i w Siechnicach, funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego, potwierdzony certyfikatami na zgodność z Normą ISO 14001, a stosowane procesy w sposób przemyślany wykorzystują surowce, opakowania oraz pozostałe materiały. 

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.