Hasco-Lek wraz z Novasome otrzymało dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych

2023-01-10

Wraz z naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym Novasome, otrzymaliśmy dofinansowanie na rozwijanie bardzo ważnego projektu, jakim jest opracowanie produktu do leczenia cukrzycy typu 2 i przeprowadzenie badań klinicznych niezbędnych do jego wprowadzenia do obrotu.

Produkt, który będziemy rozwijać, odpowiada na potrzeby krajowego i unijnego sektora farmaceutycznego, a także wpisuje się w Strategię Farmaceutyczną dla Europy i wzmocnienie odporności systemów ochrony zdrowia na wypadek kryzysów.

Cieszymy się, że uzyskany grant pozwoli nam opracować lek niosący pomoc pacjentom!

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.