Integracja połączona z ochroną środowiska. Grupa Hasco zasadziła drzewa w polskich lasach

2022-11-25

17 września 2022 roku pracownicy Grupy Hasco wzięli udział w największej rowerowej integracji FRRuuu i objechali Wrocław dookoła. Misją wydarzenia jest nie tylko promowanie dobrego samopoczucia pracowników, ich integracja, ale także troska o środowisko, czego potwierdzeniem jest posadzenie w lasach tylu drzew, ilu uczestników rajdu, a dzięki Grupie Hasco udało się ich zasadzić w tym roku ponad 30.

Firmowy Rajd Rowerowy postanowił wpleść ekologię w swoje wydarzenie i połączył siły z Posadzimy.pl, czego efektem jest obdarowanie uczestników wydarzenia wyjątkowymi upominkami w postaci posadzonych drzewek. Jak wynika z przeprowadzonych przez FRRuuu badań, prawie 60% ankietowanych wśród wszystkich gadżetów znajdujących się w pakiecie startowym rajdu, na pierwszym miejscu stawia właśnie możliwość posadzenia własnego drzewka.

Dzięki uczestnikom tegorocznej edycji rajdu, firma FRRuuu posadziła łącznie 2000 drzewek, z czego ponad 30 pochodzi od pracowników Grupy Hasco!  Nasz udział w rajdzie pozwoli powiększyć powierzchnię lasów o ponad 35m2 , wyprodukować tlen dla 21 osób i zwrócić ponad 1800 kilogramów papieru.

Wśród posadzonych dzięki naszym pracowników drzew, znaleźć można sosny, dęby, brzozy, jarzębie, graby oraz buki, które zasilą lasy w 3 lokalizacjach w Polsce: w Kamiennej Górze, Chojnicach oraz Ogrodzieńcu.

Dzięki zabawie i integracji na świeżym powietrzu, udało nam się zrealizować ważny cel, którego potwierdzeniem jest uzyskanie od organizatorów certyfikatu. Więcej na temat całej akcji można przeczytać tutaj: posadzimy.pl.

 

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.