PPF Hasco-Lek S.A. i Fundacja Hasco-Lek z nagrodą „Wrocław bez Barier”

2020-12-10

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. i Fundacja Hasco-Lek wyróżnione zostały w 10. edycji plebiscytu „Wrocław bez Barier”, promującego dobre postawy i działania podejmowane na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Podczas uroczystości, która odbyła się 4 grudnia 2020 roku, nagrodę w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” odebrała Prezes Fundacji i Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A. Agnieszka Han.

zdjęcie: Jakub Stolarski

Celem plebiscytu jest uhonorowanie dobrych praktyk i inicjatyw wrocławskich instytucji, przyczyniających się do wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Konkurs zainaugurował w 2010 roku rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnością śp. Bartłomiej Skrzyński, a obecnie organizuje go Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi.

Kapituła konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Urzędu Miasta, laureaci poprzednich edycji i przedstawiciele organizacji pozarządowych, doceniła Hasco-Lek S.A. i Fundację Hasco-Lek za wieloletnie zaangażowanie oraz przykład dobrych praktyk w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Ten certyfikat to ogromne wyróżnienie i niejako podsumowanie dotychczasowej działalności naszej fundacji, która od 14 lat niesie pomoc najbardziej potrzebującym oraz przyczynia się do niwelowania wielu barier społecznych. Realizacja tych różnorodnych projektów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i wolontariuszy, którzy na co dzień chcą dodawać do nich swoją cegiełkę” - podkreśliła w swoim przemówieniu Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A. i Prezes Fundacji, Agnieszka Han.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się także: Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. i Stadion Olimpijski, Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Uroczystość rozdania statuetek odbyła się podczas oficjalnego otwarcia pierwszego w Polsce Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich we Wrocławiu.

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.