Ditranol 5g

Surowce farmaceutyczne Ciało stałe
Pharmaceutical raw materials 30048

Zastosowanie:

Wyłącznie jako surowiec do sporządzania preparatów farmaceutycznych zgodnie z recepturą apteczną

Opis przechowywania: 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C w wentylowanych pomieszczeniach. W tym celu stosować szczelnie zamykane, oznakowane opakowania chroniące substancję przed dostępem światła i wilgoci


Podmiot odpowiedzialny:

Recepto Pharma Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 55-011 Siechnice

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek. S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.