Hascovir Control Max

Leki Tablets 30 tabletek
Without prescription medical 23014

1 tabletka zawiera 400 mg acyklowiru (Aciclovirum).

Wskazania:

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych z prawidłową odpornością.

Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Przeciwwskazania:  

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 

belka produktowa

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.