MemoniQ 1200 mg

Show Product
Coated tablets 60 tabletek powlekanych
Prescription medical 23267

Każda tabletka powlekana zawiera 1200 mg piracetamu (Piracetamum).

Wskazania do stosowania:

MemoniQ jest wskazany w:

  • leczeniu mioklonii pochodzenia korowego,
  • leczeniu zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną,
  • leczeniu zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego.

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.