FUNDACJA HASCO-LEK PROMUJE OSIĄGNIĘCIA MŁODYCH NAUKOWCÓW

2008-03-19

Fundacja Hasco-Lek już po raz drugi uhonorowała autorów najlepszych prac naukowych w konkursie promującym nowe odkrycia i innowacje, mogące znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 marca 2008 r. podczas konferencji naukowej Interherba w Poznaniu.

Ambicją fundacji jest promowanie autorów najlepszych  prac doktorskich i magisterskich oraz ich dokonań z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii i dziedzin pokrewnych. W dobie gospodarki opartej na wiedzy o sukcesie gospodarczym w polskich warunkach decydują innowacje wdrożone w przedsiębiorstwach. Bez nich nie można liczyć na postęp w dziedzinie medycyny, ochrony zdrowia, rolnictwa i ekologii. O tym, że tematyka innowacji jest bardzo aktualna, przekonuje ilość zgłoszeń, które napłynęły na konkurs jeszcze liczniej niż w roku poprzednim. Komisja oceniła kilkadziesiąt prac z ośrodków naukowych niemal z całego kraju. Jest to jedyny w Polsce konkurs zorientowany na nowe odkrycia i innowacje mogące znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych.

Fundacja Hasco-Lek pragnie zakomunikować, że laureatami II edycji konkursu zostali:

PRACE DOKTORSKIE

I MIEJSCE (6 tys. zł) – dr Beata Pająk, „Molecular mechanisms of „immune escape” of cancer cells represented by human colon adenocarcinoma COLO 205 cell line – an attempt to overcome the resistance by the use of metabolic inhibitors and immunomodulatory cytokines”, SGGW Warszawa, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
II MIEJSCE (4 tys. zł) – dr Marta Kot, „Ocena kofeiny jako substancji markerowej do testowania aktywności cytochromu P450 u człowieka i szczura”, PAN w Krakowie, Instytut Farmakologii
III MIEJSCE – (3 tys. zł) - dr Izabela Grzegorczyk, „Metabolity wtórne o właściwościach przeciwutleniających w kulturach in vitro Salvia officinalis L.”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny
WYRÓŻNIENIE - (2 tys. zł) - dr Jolanta Dębska, „Oznaczanie pozostałości farmaceutyków o charakterze kwasowym, zasadowym i neutralnym w próbkach środowiskowych”, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

PRACE MAGISTERSKIE

I MIEJSCE(4 tys. zł)mgr Wanda Gajzlerska, „Opracowanie biosyntezy makrolidowego immunosupresora takrolimus w hodowli promieniowca Streptomyces tsukubaensis w podłożach płynnych zawierających produkty odpadowe przemysłu spożywczego”, Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Farmaceutyczny
II MIEJSCE (3 tys. zł) – mgr Łukasz Kuźma, „Synteza i badania strukturalne kompleksów wapnia z ligandami aminofenolanowymi”, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
III MIEJSCE – nie przyznano

Zarząd fundacji składa laureatom serdeczne gratulacje i życzy dalszych sukcesów na polu nauki oraz ambitnych wyzwań zawodowych.

PROF. PIOTR SOBOTA, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSOWEJ:

- Ogromny kapitał wiedzy zawarty w pracach jest oryginalny, nowoczesny i obejmuje istotne elementy nowości naukowej. Tematyka nadesłanych prac dotyczy inżynierii genetycznej, technik terapii genowej i technologii naprawy uszkodzonych genów, ekstraktów otrzymanych z materiału roślinnego, substancji markerowej do testowania aktywności cytochromu P450, biosyntezy makrolitu trakrolimus ze szczepu Streptomyces tsukubaensis w podłożach płynnych zawierających produkty odpadowe przemysłu spożywczego, nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych dla medycyny i farmacji otrzymywanych z produktów naturalnych.

KATARZYNA BODALSKA, WICEPREZES FUNDACJI HASCO-LEK:

- Polski przemysł powinien czerpać z najlepszych rozwiązań polskiej nauki. Ale najpierw ktoś musi dać młodym naukowcom impuls do pracy. My dajemy impuls w postaci nagród finansowych i promocji. Nie chcemy, aby wykształceni absolwenci studiów doktoranckich i magisterskich opuszczali kraj w poszukiwaniu możliwości rozwoju za granicą. Kolejna edycja konkursu potwierdziła, że na uczelniach powstaje wiele interesujących prac. Trzeba je tylko pokazać. Chcemy też zaszczepić w młodych naukowcach odwagę, aby po studiach zakładali własne firmy typu spin-off, jak robią to studenci za granicą.

Wszystkie zgłoszone prace zostały poddane analizie komisji konkursowej. Jury obradowało w składzie:

  • prof. Piotr Sobota – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – przewodniczący komisji,
  • dr hab. Marek Langner – Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, prezes spółki badawczo-rozwojowej Novasome – członek komisji,
  • prof. Halina Rządkowska-Bodalska – emerytowany kierownik Katedry Farmakognozji Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji,
  • dr Stanisław Han – prezes PPF Hasco-Lek S.A. i kierownik Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji,
  • mgr farm. Katarzyna Bodalska – wiceprezes Fundacji Hasco-Lek i wykładowca Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji,
  • mgr farm. Jolanta Stańczak – wiceprezes PPF Hasco-Lek S.A. – członek komisji.

Wręczenie nagród odbyło się 13 marca 2008 r. podczas konferencji naukowej Interherba 2008 pt. „Lek a suplement diety. Próba usystematyzowania problemów z koegzystencją na rynku” w Poznaniu. Po części uroczystej przedstawiciele fundacji spotkali się z laureatami na gruncie mniej oficjalnym. Stworzyło to okazję do bliższego poznania ich osiągnięć oraz rozmowy o oczekiwaniach, problemach i planach młodych naukowców, którzy przyszłość – jak podkreślali - wiążą z Polską.

Wkrótce zostanie ogłoszona III edycja konkursu - bliższe informacje znajdą się na stronie www.hasco-lek.pl/fundacja.

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.