Hasco-Lek dla Ukrainy!

2022-03-01

Hasco-Lek S.A. oraz Fundacja Hasco-Lek, przy wsparciu pozostałych spółek Grupy Hasco, ponownie łączą siły – tym razem niosą pomoc Ukrainie! Firma prowadzi obecnie wiele działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Priorytetem organizacji jest zabezpieczenie ukraińskich rodzin w zapas niezbędnych leków oraz zapewnienie osobom przybywającym do Polski kompleksowego wsparcia w przetrwaniu najtrudniejszych chwil, zaoferowanie noclegów, a także zabezpieczenie ich najbliższej przyszłości.

Firma Hasco-Lek S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Hasco od lat troszczą się o zdrowie milionów ludzi, dostarczając na rynek szereg produktów farmaceutycznych, opiekę medyczną, a także pomoc charytatywną. Aktywność społeczna wpisana jest w firmowe DNA, dlatego tym bardziej teraz, gdy wsparcie dla naszych przyjaciół z Ukrainy jest tak bardzo potrzebne, firma postanowiła również zrobić wszystko, aby stanąć w obliczu tego wyzwania i nieść swoją pomoc.

Tym razem celem akcji pomocowej, która realizowana jest pod firmowym hasłem „Pomaganie Mamy w DNA” jest niesienie pomocy sąsiadom z Ukrainy.  Hasco-Lek S.A. podejmując konkretne działania chce wesprzeć potrzebujących w budowaniu ich komfortu życia i bezpiecznej przyszłości w Polsce, oferując im m.in. zakwaterowanie w swoim hotelu w Środzie Śląskiej (w bliskiej odległości od Wrocławia), pakiet pomocowy zawierający opieką lekarską oraz przede wszystkim – pracę, wraz z umożliwieniem zdobycia odpowiednich pozwoleń. Dolnośląskie Centrum Dziecięce, czyli placówka działająca przy szpitalu Vratislavia Medica zadba o zdrowie dzieci, które będą zakwaterowane w hotelu w Środzie Śląskiej.

Zarząd Hasco-Lek S.A. w ścisłej współpracy z Polskim Rządem postanowił przekazać również zapas produktów leczniczych dla dzieci i dorosłych, przebywających aktualnie na terenie Ukrainy. Przekazane leki będą w stanie zabezpieczyć zdrowie wielu rodzin. Firma wspólnie z Pracownikami wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Hasco postanowiła również zorganizować w swoich lokalizacjach zbiórki rzeczowe dla potrzebujących, które zostaną przekazane do organizatorów oficjalnych akcji pomocowych. Haston City Hotel jako kolejna spółka Grupy Hasco również aktywnie włącza się w pomoc. Hotel postanowił zorganizować w dniu 5.03.2022 r. charytatywny koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny, z którego całkowity dochód przekazany zostanie na pomoc ukraińskim rodzinom.

Grupa Hasco stworzyła również specjalnie powołany zespół pomocowy, który zadba o swoich Pracowników mających krewnych w Ukrainie. Zespół otoczy ich opieką, zapewni im bezpieczne zakwaterowanie z wyżywieniem, a także umożliwi dostęp do opieki medycznej oraz możliwość podjęcia pracy w spółkach Grupy Hasco.

Prosimy wszystkie osoby, których bliscy lub rodziny potrzebują wsparcia o bezpośredni kontakt z Hasco-Lek S.A. Pomożemy – bo „Pomaganie Mamy w DNA”!

 

Jesteśmy stale dostępni pod numerami telefonów:

+48 519 846 636 / +48 665 508 787 / +48 725 212 208 / +48 510 143  222

Zachęcamy również do kontaktu mailowego:

HR@hasco-lek.pl oraz fundacja@hasco-lek.pl.

 


 

Hasco-Lek S.A. та Фундація Hasco-Lek за підтримки інших компаній Hasco Group знову об’єднують зусилля – цього разу, щоб допомогти Україні! Зараз компанія проводить багато заходів для допомоги громадянам України. Пріоритетом діяльності організації є забезпечення українських сімей необхідними ліками та надання людям, які приїжджають до Польщі, всебічної підтримки у виживанні в ці найважчі моменти, запевнення житла та забезпечення найближчого майбутнього.

Компанія Hasco-Lek S.A. а також компанії, що входять до групи Hasco, роками піклуються про здоров’я мільйонів людей, забезпечуючи ринок низкою фармацевтичних продуктів, медичною допомогою та благодійністю. Соціальна активність закладена в ДНК компанії, тому, коли підтримка наших друзів з України так потрібна, тим більше зараз, компанія також вирішила зробити все можливе, щоб пліч-о-пліч протистояти цьому виклику та нести допомогу.

Цього разу метою акції допомоги, яка проводиться під корпоративним гаслом «Допомогу маємо в ДНК», є допомога нашим сусідам з України. Hasco-Lek S.A., вживаючи конкретні дії, хоче підтримати тих, хто цього потребує: ми створюємо комфортні умови життя та безпечного майбутнього в Польщі, пропонуючи, серед іншого, проживання у нашому готелі в Środa Śląska (Сьрода Сьльонска) (в безпосередній близькості від Вроцлава), пакет допомоги, що включає медичне обслуговування і, перш за все, роботу, а також можливість отримання відповідних дозволів. Нижньосілезький дитячий центр - заклад, що діє при лікарні Vratislavia Medica, опікуватиметься здоров’ям дітей, які будуть розміщені в готелі в Środa Śląska (Сьрода Сьльонска).

Правління Hasco-Lek S.A., у тісній співпраці з польським урядом, також вирішили передати поставку ліків для дітей та дорослих, які зараз перебувають в Україні. Передані ліки зможуть зберегти здоров’я багатьох сімей. Компанія разом із співробітниками всіх компаній, що входять до групи Hasco, також вирішила організувати збірку речей для потребуючих, які будуть передані організаторам офіційних акцій допомоги. Haston City Hotel, як ще одна компанія групи Hasco, також активно долучається до допомоги. В готелі було прийнято рішення організувати благодійний концерт 5 березня 2022 року за участю зірок польської сцени, загальні кошти від якого будуть передані на допомогу українським родинам.

Hasco Group також створила спеціально призначену команду допомоги, яка опікуватиметься своїми співробітниками, які мають родину в Україні. Команда подбає про них, забезпечить безпечне проживання та харчування, а також надасть доступ до медичної допомоги та можливість працювати в компаніях Hasco Group.

Ми просимо всіх людей, чиї родичі чи сім’ї потребують підтримки, звертатися безпосередньо до Hasco-Lek S.A. Ми допоможемо – адже «Допомогу маємо в ДНК»!

 


Ми постійно доступні за наступними телефонами:

+48 519 846 636 / + 48 665 508 787 / +48 725 212 208 / +48 510 143 222

Ми також радимо вам зв’язатися з нами електронною поштою:

HR@hasco-lek.pl та fundacja@hasco-lek.pl.

 

Завантажити переклад повного змісту листа-вкладиша українською мовою:

http://www.hasco-lek.pl/ukraina-ulotki

 


 

Hasco-Lek S.A. and the Hasco-Lek Foundation, with the support of all the other Hasco Group companies, join forces again - this time to help Ukraine! Our organization is currently carrying out many activities to help Ukrainian citizens. The priority is to provide Ukrainian families with necessary medicines and to ensure comprehensive support to people coming to Poland the ease the most difficult moments, by offering accommodation and securing their immediate future.

Hasco-Lek S.A. and other companies from Hasco Group for years have been taking care of health of millions of people, by providing numerous of pharmaceutical products, medical care and charity. Social activity is an integral part of our organization and it is written in our genes. That is why now, when the support for our friends from Ukraine is much-needed, the company has decided to do everything to face this challenge and help.

The goal for this charity campaign, organized under the slogan “Pomaganie Mamy w DNA” translated as “Helping is in our DNA”, is to aid our neighbors from Ukraine. By taking specific actions, Hasco Lek S.A. wants to support those in need to improve their comfort of life and a sacure future in Poland, by offering them, accommodation in our hotel in Środa Śląska (in close proximity to Wrocław), aid package including medical care and most of all job offers with assistance to obtain proper permissions. The Lower Silesian Children's Center, operating at the Vratislavia Medica hospital, will take care of the health of children who will be accommodated in our hotel in Środa Śląska.

Management Board of Hasco-Lek S.A. in close cooperation with Polish government, has decided to donate a supply of medicinal products for children and adults in Ukraine. Donated products will help to support and improve health of many Ukrainian families in their homeland. The company, along with employees from all Hasco Group companies, is organizing collections for those in need, which will be transferred to official charity campaigns. Haston City Hotel, as one of Hasco Group company, has also joined in this campaign. Hotel is organizing charity concert on 5th March, 2022 with the participation of stars from Polish scene. The total profit from this event will be entirely donated to help Ukrainian families.

Hasco Group has also created a dedicated support team, that will ensure support to employees who have relatives in Ukraine. The support team will provide assistance, safe accommodation and meals, as well as enable access to medical care and the opportunity to work in the Hasco Group companies.

We kindly ask those, whose relatives or families need support to contact Hasco-Lek S.A. directly. We will help - because “Helping is in our DNA”!

 

We are constantly available at the following phone numbers:

+48 519 846 636 / +48 665 508 787 / +48 725 212 208 / +48 510 143 222

We also encourage you to contact us via e-mail:

HR@hasco-lek.pl and fundacja@hasco-lek.pl.

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.