Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie rozstrzygnięty.

2011-02-28

Fundacja Hasco-Lek rozstrzygnęła V edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obejmujące nowe odkrycia oraz innowacje w dyscyplinach farmaceutycznych i pokrewnych. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych nadesłanych prac, a także promocja ich autorów i dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny i chemii w aspekcie ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym.

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac, które zostały ocenione przez komisję w składzie: prof. dr hab. Piotr Sobota - Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – przewodniczący komisji; dr Stanisław Han – Prezes PPF Hasco-Lek S.A. i kierownik Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji; mgr farm. Katarzyna Bodalska – wiceprezes Fundacji Hasco-Lek i wykładowca Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji; mgr farm. Jolanta Stańczak – Wiceprezes PPF Hasco-Lek S.A. – członek komisji.

Opinia przewodniczącego komisji – prof. dr hab. Piotra Soboty

Prace doktorskie i magisterskie, zgłoszone na konkurs, wykonane zostały na uniwersytetach, politechnikach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ogromny kapitał wiedzy, zawarty w nadesłanych pracach jest oryginalny, nowoczesny i zawiera istotne elementy nowości naukowej. Ocena obejmowała  poziom naukowy, innowacyjność, kreatywność oraz możliwości zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i jemu pokrewnych. Tematyką nadesłanych prac doktorskich były badania oporności patogenów na czynniki antygrzybiczne, wytwarzanie nanocząsteczek srebra o właściwościach antybakteryjnych, nowej szczepionki przeciwgrypowej, zagadnienia związane z projektowaniem i modelowaniem receptorów w poszukiwaniu nowych oryginalnych leków oraz opracowania nowej generacji dodatków paszowych zawierających makroalgi morskie i słodkowodne. Natomiast prace magisterskie to szerokie spektrum różnorodnych badań: otrzymywanie mikrokapsułek z biodegradowalnych polimerów przeznaczonych do „zamykania leków”, opracowanie strategii terapeutycznej dla przewlekłej białaczki, nowej generacji hybrydowych leków kardiologicznych oraz  miniaturyzacji aparatury medycznej.

Najlepsze prace doktorskie

W kategorii prac doktorskich zwyciężyła praca pod tematem: „Wpływ Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji Candidia albicans” autorstwa Anny Murzyn z Uniwersytetu Wrocławskiego. W nagrodę laureatka otrzyma 6000 zł. Drugie miejsce, oraz 4000 zł nagrody, otrzyma Antonina Naskalska z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, która napisała pracę pod tytułem „Zastosowanie wektora białkowego, dodekahedronu adenowirusa jako platformy dla szczepionki przeciwgrypowej”. Na trzecim miejscu uplasowała się praca pod tytułem „Aktywność nanoform srebra w układach biologicznych” Anny Kędziory z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W nagrodę otrzyma 3000 zł.

Najlepsze prace magisterskie

W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Herok za pracę „Otrzymywanie i charakterystyka polimerowych mikrocząsteczek z heparyną i papainą”, wykonaną na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W nagrodę laureatka otrzyma 4000 zł. Komisja postanowiła przyznać ex aequo drugie miejsce dla Anity Kożuch z Uniwersytetu Śląskiego za pracę „Połączenia witaminy B12 ze związkami o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym” i Katarzyny Osytek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorki pracy "Połączenia witaminy B12 protoporfiryny IX jako potencjalne aktywatory sGC„. Pani Katarzyna oraz pani Anita w nagrodę otrzymają po 2500 zł. Trzecie miejsce nie zostało przyznane, ale komisja postanowiła wyróżnić jeszcze dwie prace magisterskie: „Opracowanie i charakterystyka polimerowych mikrocząsteczek z nitrozoglutanionem” Michała Piotrowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i „Formulacja mikrożeli pektynowych z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do enkapsulacji i kontrolowanego uwalniania nanocząsteczek” Marty Siek z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Patronem medialnym konkursu jest Przemysł Farmaceutyczny.

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.