OŚWIADCZENIE

2006-11-29

Szanowni Państwo, w związku z rozpowszechnianymi informacjami przez firmę Grzegorz Nowakowski Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Gemi dot. patentu na syrop zawierający powyżej 3% substancji aktywnej otrzymywanej z korzenia prawoślazu pragniemy wyjaśnić, że produkowany i sprzedawany przez PPF Hasco-Lek S.A. SYROP PRAWOŚLAZOWY 125 g nie narusza patentu firmy Gemi. Zastrzeżenia patentu P-192457 nie dotyczą SYROPU PRAWOŚLAZOWEGO produkcji PPF Hasco-Lek S.A. sporządzanego według przepisu farmakopealnego.

PPF Hasco-Lek S.A. produkuje Syrop Prawoślazowy wg. przepisu zawartego w aktualnie obowiązującej Farmakopei Polskiej VI, który nie ma prawa być patentowany. W skład SYROPU PRAWOŚLAZOWEGO produkcji PPF Hasco-Lek S.A. wchodzi 5 części korzenia prawoślazu, co nie oznacza wcale, że jest tam ponad 3 % substancji aktywnej otrzymanej z korzenia prawoślazu. Przedmiotem patentu jest syrop prawoślazowy zawierający więcej niż 3 % substancji aktywnej (śluzu) pozyskiwanej z korzenia prawoślazu. Korzeń prawoślazu zawiera od 5 % (w lecie) do ponad 10 % (jesienią i zimą) śluzu. Do przygotowania 100 g syropu prawoślazowego używa się 5 g korzenia prawoślazu zawierającego 0,25 g śluzu (przy 5 % zawartości śluzu w korzeniu) lub 0,5 g śluzu (przy 10 % zawartości śluzu w korzeniu). Stąd na 100 g syropu prawoślazowego przypada od 0,25 g do 0,5 g śluzu, co daje odpowiednio 0,25 % i 0,5 % zawartość substancji czynnych w syropie. Dopiero przy 60 % zawartości śluzu w korzeniu prawoślazu (co jest oczywiście nierealne) jest teoretycznie możliwe uzyskanie syropu o 3 % zawartości substancji czynnych. Powyższe obliczenia zostały przeprowadzone przy założeniu 100% ekstrahowalności substancji czynnych z korzenia prawoślazu co z praktycznego punktu widzenia nie jest możliwe do osiągnięcia w procesie maceracji.

Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają dobitnie powierzchowność i bezpodstawność twierdzeń firmy Grzegorz Nowakowski PPF Gemi, gdyż nie jest możliwe uzyskanie syropu zawierającego ponad 3% substancji aktywnej.


Jednocześnie informujemy, że patent nr P-192457 udzielony dnia 26.04.2006r. na rzecz Grzegorza Nowakowskiego, pomimo że nie dotyczy naszego produktu, będzie podważony na drodze prawnej przez PPF Hasco-Lek S.A., gdyż został uzyskany z naruszeniem obowiązujących przepisów. W związku z powyższym PPF Hasco-Lek S.A. wystosowało w dniu 27.11.2006r do firmy PPF Gemi Grzegorz Nowakowski przedsądowe wezwanie z żądaniem zaniechania stosowania dotychczasowych nieuczciwych praktyk konkurencyjnych, wobec nas i naszych kontrahentów, pod rygorem wdrożenia przeciwko firmie Gemi odpowiednich środków prawnych.

Szanowni Państwo firma Grzegorz Nowakowski PPF Gemi nie posiadając prawomocnego wyroku potwierdzającego naruszenie patentu przez firmę PPF Hasco-Lek S.A., pod pozorem działania zgodnego z prawem zmierza w istocie do bezprawnego zmonopolizowania produktu leczniczego, który obiektywnie nie nadaje się do objęcia ochroną patentową. Dlatego też doprowadzimy do uchylenia tej niesłusznie wydanej decyzji Urzędu Patentowego.


Rozwiązanie techniczne objęte patentem nr P-192457 nie spełnia przesłanki nowości, lecz wynika w sposób oczywisty z istniejącego stanu wiedzy farmaceutycznej i stanu techniki. Doskonale Państwo wiecie, że zwiększenie ilości substancji aktywnej wydłuża czas jej rozkładu w leku, zwiększając okres jego trwałości. Spostrzeżenie to jest powszechnie znane i powoływane nie tylko w wysokospecjalistycznych opracowaniach, ale również w opracowaniach podręcznikowych przeznaczonych dla studentów medycyny i farmacji. Poza tym zastosowanie prawoślazu w syropie było stosowane i rozpowszechnione na rynku znacznie wcześniej i to zarówno przed datą uzyskania patentu, jak i datą jego zgłoszeniem do Urzędu Patentowego. Załączony do pisma opis wynalazku jest bardzo powierzchowny, nieprecyzyjny i wprowadzający w błąd.

W tym stanie rzeczy uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z rozpoczęciem jakichkolwiek działań, których skutkiem byłoby zaprzestanie sprzedaży leku pod nazwą: Syrop Prawoślazowy - produkcji PPF Hasco-Lek S.A. Prosimy o informowanie nas o wszelkich akcjach podejmowanych przez Grzegorza Nowakowskiego PPF Gemi w tej sprawie. Rozumiejąc Państwa zaniepokojenie otrzymaną korespondencją oraz mając na uwadze naszą długoletnią i owocną współpracę wyrażamy gotowość udzieleniu Państwu wsparcia w przypadku zagrożenia Waszych interesów, zarówno prawnych i ekonomicznych.


Z poważaniem
Dr Stanisław Han
Prezes Zarządu

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.