POLITYKA ŚRODOWISKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. we WROCŁAWIU

2006-03-30

HASCO-LEK S.A. we Wrocławiu pragnie należeć do grona przedsiębiorstw najbardziej przyjaznych środowisku. Celem firmy jest ochrona środowiska zapewniana poprzez właściwą działalność i odpowiednią postawę.

Edycja III

Ustawicznie dążymy do osiągnięcia naszych celów poprzez:

  • znajomość i zgodność działań przedsiębiorstwa z przepisami i wymogami prawnymi, normami środowiskowymi, posiadanymi decyzjami urzędów i umowami w zakresie ochrony środowiska,
  • stosowanie właściwego zarządzania we wszystkich obszarach naszego działania,
  • doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 i zmieniającymi się wymogami prawnymi,
  • monitorowanie zgodności rzeczywistej praktyki z przepisami prawnymi i normami ISO we wszystkich obszarach działania, a w tym:

- przy badaniu i opracowywaniu serii doświadczalnych nowych preparatów,
- przy wdrażaniu nowych procesów technologicznych,
- w realizowanych przez nas procesach wpływających na środowisko,

  • zapobieganie zanieczyszczeniom oraz optymalizowanie skutków dla środowiska, realizowanych przez nas procesów, poczynając od etapu planowania, aż do recyklingu i unieszkodliwiania zużytych opakowań i wyrobów, poprzez:

- oszczędne zużycie surowców, energii, wody i innych dóbr, w zakresie maksymalnym możliwym do uzyskania, uwzględniającym jednocześnie wymagania jakościowe przy produkcji leków i suplementów diety,
- wdrażanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii, techniki i organizacji,
- doskonalenie działań minimalizujących awarie, które mogłyby spowodować niekorzystne oddziaływanie na środowisko,
- doskonalenie działań dotyczących odpadów, ścieków i emisji do powietrza,
- zapewnienie dostępności środków niezbędnych do realizacji zadań zmierzających do ochrony środowiska,

  • ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
  • szkolenie i motywowanie pracowników oraz wykonawców zewnętrznych realizujących dla lub w imieniu HASCO-LEK zadania, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, do podejmowania działań na rzecz poszanowania środowiska,
  • dobrą współpracę z naszymi partnerami i zainteresowanymi stronami,
  • preferowanie dostawców, którzy posiadają System Zarządzania Środowiskowego lub spełniają wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska,
  • współpracę wyłącznie z odbiorcami ścieków i odpadów, którzy spełniają wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

W sprawach dotyczących ochrony środowiska prowadzimy otwartą współpracę z urzędami i wszystkimi partnerami związanymi z nami umowami, informując zainteresowane strony o podejmowanych przez nas działaniach w tym zakresie. Przy planowaniu nowych inwestycji dokonujemy wyboru najlepszych dostępnych technologii, zgodnie z kryteriami zakupu obowiązującymi w HASCO-LEK S.A. Uciążliwość przedsiębiorstwa dla środowiska na tle branży jest mała, co jest wynikiem stałej troski o środowisko. Deklarujemy skuteczność naszej polityki środowiskowej i Systemu Zarządzania opracowanego na jej podstawie.

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.