Informacja o wyborze oferty

2015-03-12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na wykonanie zadania: "Realizacja budowy budynku użyteczności publicznej - Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną"

MEDICO-INVESTMENT SP. Z O.O.

MEDICO-INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław

tel.: (71) 327 19 46, faks: (71) 352 76 36

Wrocław, dnia 12 marca 2015 r.b

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z przeprowadzonym przez spółkę Medico-Investment Sp. z o.o.  (dalej także: Zamawiający) postępowaniem ofertowym w przedmiocie wyboru oferty na wykonanie zadania: „Realizacja budowy budynku użyteczności publicznej – Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, Zamawiający uprzejmie informuje, że wybrano – jako najkorzystniejszą – ofertę firmy AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce.

 

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły w terminie oferty złożone przez następujących Wykonawców:

1. AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

2. Przedsiębiorstwo Budowlane „Inter-System” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

3. WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Eiffage Polska Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty były zgodne z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym dokonano oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.

 

Oferta firmy AWBUD S.A. spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, stąd należało wybrać ofertę AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce.

 

Prezes Zarządu

Stanisław HanRegon: 020539002, NIP: 895-188-26-53

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000282843 Rejestru Przedsiębiorców, Wysokość Kapitału Zakładowego: 5.705.000,00 zł; Wysokość Kapitału Wpłaconego: 5.705.000,00 zł

 

Pobierz dokument

 

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.