Zaświadczenia w związku z transportem realizowanym dla PPF HASCO-LEK S.A.

2020-03-16

Wrocław, dnia 16.03.2020r.

L.dz.: 9/HL/2020_PL

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, iż okaziciel niniejszego dokumentu realizuje dostawy w ramach działalności PPF Hasco-Lek S.A., który jest podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U.2015.1871, załącznik do rozporządzenia - dział VII w zakresie podlegającym Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia).

PPF Hasco-Lek S.A. został objęty ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 374) w zakresie w jakim ustawa znowelizowała ustawę z dnia 23 sierpnia 2001r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. 2001 nr 122 poz.1320) poprzez rozszerzenie zakresu jej stosowania do przypadków związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia ludzkiego, w konsekwencji czego PPF Hasco-Lek S.A. znalazł się w reżimie planowania strategicznego i wytwórczości bezpośrednio powiązanej z realizacją zadań z zakresu zwalczania COVID-19.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 11.05.2009r. (znak MZ: MZ-SOO-077-2369-17/BZ/09) na PPF Hasco-Lek S.A. zostały nałożone szczególne obowiązki w zakresie obronności, związane nie tylko z wytwórczością produktów, ale również z planowaniem i sprawozdawczością wykonywaną na każdym etapie w celu zapewnienia możliwości utrzymania ciągłości dostaw.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znalazło się aż 75 produktów spółki PPF Hasco-Lek S.A. Płynne przekroczenie granicy RP związane z odbiorem produktów koniecznych do produkcji powyższych farmaceutyków jest niezbędne i kluczowe do realizacji powyższych obowiązków nałożonych na PPF Hasco-Lek S.A. celem zapobiegania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Nadmierne przestoje naszych samochodów dostawczych na granicy RP stanowią istotne zagrożenie dla realizacji działań związanych z walką z wirusem SARS-CoV-2.

 

Załączniki:

  1. Wyciąg z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U.2015.1871, załącznik do rozporządzenia - dział VII)
  2. Decyzja Ministra Zdrowia z dnia 11.05.2009r. (znak MZ: MZ-SOO-077-2369-17/BZ/09)

 

Zaświadczenia:

  1. ZAŚWIADCZENIE 16.03.2020 (PL)
  2. CERTIFICATE 16.03.2020 (ENG)
  3. ESCHEINIGUNG 16.03.2020 (DE)
  4. ZAŚWIDCZENIE PCF PROCEFAR 17.03.2020

 

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.