Dotacje unijne

logotypy

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

PPF Hasco - Lek S.A. uzyskało dofinansowanie na rozwój infrastruktury B+R

PPF „Hasco – Lek” S.A. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania.”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” , Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałania nr 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WROF”, Schemat nr 1.2 B „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie aktywności B+R PPF HASCO-LEK S.A.

PRZEDMIOT PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest rozwój zaplecza B+R Laboratorium Badawczego i Laboratorium Technologicznego w Pionie B+R PPF Hasco-Lek S.A. poprzez:

 • nabycie sprzętu analitycznego i technologicznego dla Laboratorium Badawczego i Laboratorium Technologicznego w Pionie B+R PPF Hasco-Lek S.A.;
 • nabycie zwalidowanego oprogramowania do gromadzenia i statystycznej obróbki wyników badań uwalniania;
 • nabycie szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadr B+R obejmujących wykorzystanie nowej aparatury badawczej;
 • poniesienie kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem;
 • nabycie oprogramowania powiększającego obraz na ekranie komputera dla osób słabowidzących.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Zwiększenie liczby wygenerowanych innowacji procesowych w obrębie przedsiębiorstwa i w konsekwencji wytworzenia produktów, usług wprowadzonych na rynek;
 • Zwiększenie liczby projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej w zakresie RIS;
 • Rozwój umiejętności kadr specjalistycznych laboratoriów PPF HASCO-LEK S.A.;
 • Zwiększenie liczby projektów realizowanych we współpracy z MŚP oraz jednostkami naukowymi;
 • Zwiększenie nakładów na działalność B+R;
 • Zwiększenie liczby etatów badawczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 269 507,43 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 072 735,25 PLN

PLIKI DO POBRANIA:

KOBIETY - IKONY SUKCESU W ŚRODOWISKU SEKTORA B+R

DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ

 

ccc

PPF Hasco - Lek S.A. uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na udział w branżowym programie promocji branży przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego

PPF „Hasco – Lek” S.A. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Promocja oferty eksportowej PPF Hasco – Lek S.A. na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 • Numer umowy o dofinansowanie: POIG.06.05.02-00-003/12
 • Wartość dofinansowania: 534 675,18 PLN
 • Czas realizacji: lata 2012-2015

 

Polska

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

www.ec.europa.eu

www.poig.gov.pl

www.mir.gov.pl

www.mg.gov.pl

 

bbb

PPF „Hasco - Lek” S.A. uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozbudowę działu badawczo-rozwojowego

PPF „Hasco – Lek” S.A. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie PPF Hasco-Lek S.A w celu opracowywania nowych produktów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.