Grupa Hasco

Fundacja Hasco-Lek

Fundacja HASCO-LEK powstała w 2006 roku z inicjatywy pracowników Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Misją Fundacji jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju oraz stwarzania nowych możliwości osobom potrzebującym, poprzez niesienie wsparcia finansowego i rzeczowego. Realizuje także ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego. Fundacja dąży, aby pomoc udzielana podopiecznym umożliwiała im wszechstronny rozwój oraz sprawiała, by ich życie stało się zdrowsze, pełniejsze oraz szczęśliwsze. Fundacja nawiązuje również współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, pozyskuje środki na prowadzoną działalność.

Fundacja logo kolor 2019 poziom www

Nie każdy młody człowiek otrzymuje szansę na zdrowe, pełne i szczęśliwe życie. Dlatego od lat wspieramy niepełnosprawne dzieci, często porzucone przez rodziców, które korzystają z pomocy placówek w małych miejscowościach. Przygotowujemy paczki okolicznościowe, finansujemy letni wypoczynek, wyjazdy edukacyjne i organizujemy wolontariat.

Włączamy się w inicjatywy na rzecz integracji. Od 2013 roku współpracujemy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA. Wspólne działania rozpoczęły się od warsztatów dla dzieci niesłyszących i niewidomych „Bajka bez Barier. Warsztaty Wyobraźni”. Pomogliśmy w budowie ścieżki z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Zaangażowaliśmy się ponadto w działania umożliwiające poznawanie współczesnego kina widzom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Dwukrotnie wspieraliśmy pokaz mody z udziałem osób  z niepełnosprawnościami „It’s my time”.

Promując nowe odkrycia i ambitnych naukowców, nasza Fundacja przeprowadziła siedem edycji konkursów, nagradzając autorów najlepszych prac naukowych z zakresu: farmacji, biotechnologii,
medycyny, chemii, dziedzin pokrewnych.

Konkursom przyświeca idea promowania innowacji, znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych. Na ten cel przekazaliśmy 145 500 zł.

Organizujemy również autorskie warsztaty farmaceutyczne na rzecz społeczności lokalnych oraz okolicznych szkół. Dzięki nim dzieci i młodzież mogą poznać tajniki pracy farmaceuty oraz rozwinąć swoje zainteresowania naukami biologicznymi.

Angażujemy się w liczne projekty edukacyjne. W ramach „Khan Academy po polsku” dofinansowaliśmy tworzenie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych z biologii oraz medycyny i ochrony zdrowia.

Od lat wspieramy zarówno finansowo, jak i rzeczowo instytucje oraz organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia.

Fundacja:

Od 2019 roku Fundacja wspiera sportowców z niepełnosprawnościami.

Wcześniej realizowany był program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych. W trakcie jego trwania pomogliśmy 85 podopiecznym z wadami słuchu, dając im tym samym szansę na naukę i samodzielne życie. Przeznaczyliśmy na ten cel: 287 817,47 zł. Oprócz aparatów słuchowych wyposażyliśmy także poradnie dla dzieci niesłyszących, działające pod egidą Polskiego Związku Głuchych. Również placówki otrzymały testy psychologiczne potrzebne do diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami słuchu.

Dotychczas udzieliliśmy pomocy łącznie na kwotę 2 369 047,95 zł i pomogliśmy już 416 razy.

 

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.