Projekty dofinansowane

Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów

dofinansowanie ze srodkow budzetu panstwa novhas

Wnioskodawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO - LEK" SPÓŁKA AKCYJNA

Konsorcjant:

CENTRUM BADAWCZOROZWOJOWE "NOVASOME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Cel projektu:

Celem Projektu, realizowanego przez Konsorcjum w składzie PPF Hasco-Lek S.A. (lider) i Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. (konsorcjant), jest opracowanie złożonego produktu generycznego stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 i przeprowadzenie badań klinicznych niezbędnych do jego wprowadzenia do obrotu. Rezultat Projektu odpowiada na potrzeby krajowego i unijnego sektora farmaceutycznego, a także wpisuje się w aktualną Strategię Farmaceutyczną dla Europy, w tym w zwiększenie możliwości produkcji leków i API na terenie UE w celu wzmocnienia odporności systemów ochrony zdrowia na wypadek kryzysów.

Rozwijany produkt będzie składał się z dwóch substancji czynnych z grupy flozyn oraz biguanidów. Ponadto będzie dostępny w kilku dawkach, a jego biorównoważność zostanie potwierdzona w badaniach przeprowadzonych zgodnie ze standardami Europejskiej Agencji Leków.

Rezultat Projektu będzie miał bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępu pacjentów do najnowocześniejszej terapii, poprawę stanu zdrowia pacjentów, zapewnienie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, rozwój potencjału naukowo-gospodarczego oraz poprawę bezpieczeństwa lekowego Polski.


 

Budowa ciepłowni geotermalnej w miejscowości Dźwirzyno

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna

 

PPF Hasco-Lek S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Polska Geotermia Plus.

Celem projektu jest poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych w rejonie Dźwirzyna oraz budowa ciepłowni opartej o źródło geotermalne.

 

Wartość przedsięwzięcia: 44 294 760,00 PLN 

Pożyczka NFOŚiGW: 11 787 000,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 14 478 000,00 PLN

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  


 

logotypy

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

 

PPF Hasco - Lek S.A. uzyskało dofinansowanie na rozwój infrastruktury B+R

PPF „Hasco – Lek” S.A. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania.”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” , Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałania nr 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WROF”, Schemat nr 1.2 B „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie aktywności B+R PPF HASCO-LEK S.A.

PRZEDMIOT PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest rozwój zaplecza B+R Laboratorium Badawczego i Laboratorium Technologicznego w Pionie B+R PPF Hasco-Lek S.A. poprzez:

 • nabycie sprzętu analitycznego i technologicznego dla Laboratorium Badawczego i Laboratorium Technologicznego w Pionie B+R PPF Hasco-Lek S.A.;
 • nabycie zwalidowanego oprogramowania do gromadzenia i statystycznej obróbki wyników badań uwalniania;
 • nabycie szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadr B+R obejmujących wykorzystanie nowej aparatury badawczej;
 • poniesienie kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem;
 • nabycie oprogramowania powiększającego obraz na ekranie komputera dla osób słabowidzących.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Zwiększenie liczby wygenerowanych innowacji procesowych w obrębie przedsiębiorstwa i w konsekwencji wytworzenia produktów, usług wprowadzonych na rynek;
 • Zwiększenie liczby projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej w zakresie RIS;
 • Rozwój umiejętności kadr specjalistycznych laboratoriów PPF HASCO-LEK S.A.;
 • Zwiększenie liczby projektów realizowanych we współpracy z MŚP oraz jednostkami naukowymi;
 • Zwiększenie nakładów na działalność B+R;
 • Zwiększenie liczby etatów badawczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 269 507,43 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 072 735,25 PLN

PLIKI DO POBRANIA:

KOBIETY - IKONY SUKCESU W ŚRODOWISKU SEKTORA B+R

DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ

 


 

ccc

 

PPF Hasco - Lek S.A. uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na udział w branżowym programie promocji branży przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego

PPF „Hasco – Lek” S.A. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Promocja oferty eksportowej PPF Hasco – Lek S.A. na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 • Numer umowy o dofinansowanie: POIG.06.05.02-00-003/12
 • Wartość dofinansowania: 534 675,18 PLN
 • Czas realizacji: lata 2012-2015

 

Polska

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

www.ec.europa.eu

www.poig.gov.pl

www.mir.gov.pl

www.mg.gov.pl

 


 

bbb

PPF „Hasco - Lek” S.A. uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozbudowę działu badawczo-rozwojowego

PPF „Hasco – Lek” S.A. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie PPF Hasco-Lek S.A w celu opracowywania nowych produktów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.