CBR Novasome z Uniwersytetem Wrocławskim uruchomiło program stypendialny

Wspieranie środowiska nauki i biznesu oraz zwiększenie rozwoju R&D to jeden z celów, który przyświeca współpracy CBR Novasome i Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednym z jej filarów jest uruchomienie programu stypendialnego, które w roku akademickim 2022/2023 zostało przyznane jednej ze studentek Wydziału Chemii UWr. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomu odbyło się 26 stycznia br. w gmachu głównym wrocławskiej uczelni.

Wieloletnia współpraca naukowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Novasome z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego została rozszerzona w maju 2022 roku o dodatkowe elementy związane z  wspieraniem projektów dydaktyczno-szkoleniowych, doradczo-konsultingowych i innych inicjatyw.

Wspólne inicjatywy realizowane pomiędzy CBR Novasome a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, mają na celu stworzenie warunków wspomagających współpracę środowiska nauki i biznesu. Cennym elementem tej kooperacji są działania zmierzające do wdrożenia w praktyce wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i ich upowszechnienie, wspólne uczestnictwo w konferencjach naukowych, wzajemna pomoc w uzyskiwaniu dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych i  technicznych, a także wspólna realizacja prac magisterskich oraz doktoratów wdrożeniowych” – mówi Profesor Sławomir Berski, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach współpracy, CBR Novasome z Grupy Hasco, uruchomiło program stypendialny, o który mogą ubiegać się wszyscy studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli II rok studiów licencjackich. Stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostało przyznane studentce 5 roku,  a jego tematem jest synteza organiczna związków o potencjale wdrożeniowym w farmacji oraz na rynku chemicznym.

„Cieszymy się, że możemy wspierać studentów, którzy planują zdobywać doświadczenie zawodowe  w przemyśle farmaceutycznym. Celem naszej współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim jest nie tylko motywowanie studentów do pracy nad rozwojem osobistym, ale także promowanie dobrych wyników w nauce. Uruchomiony program umożliwia Stypendystom prowadzenie wspólnych prac badawczych i realizację badań w ramach pracy dyplomowej” – mówi dr Maciej Barys, Dyrektor ds. Operacyjnych w CBR Novasome. Po zakończeniu programu stypendialnego, CBR Novasome oferuje odbycie płatnego stażu, a także możliwość pracy w firmie, która świadczy usługi badawczo-rozwojowe, eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii i dla przemysłu kosmetycznego.

Ostatnie wpisy

22 marca minęło 40 lat od założenia firmy farmaceutycznej Hasco-Lek. Dziś to jeden z liderów na rynku farmaceutycznym, produkujący 60 milionów...
31 stycznia 2024 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w III Kongresie ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa”, który wspieraliśmy również jako partner...
W sobotę, 27 stycznia odbył się finał 31. edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu, organizowanego przez Business Centre Club, a Hasco-Lek S.A....

Ostatnie wpisy

22 marca minęło 40 lat od założenia firmy farmaceutycznej Hasco-Lek. Dziś to jeden z liderów na rynku farmaceutycznym, produkujący 60 milionów...
31 stycznia 2024 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w III Kongresie ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa”, który wspieraliśmy również jako partner...
W sobotę, 27 stycznia odbył się finał 31. edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu, organizowanego przez Business Centre Club, a Hasco-Lek S.A....