Fundacja

Fundacja Hasco-Lek

Fundacja Hasco-Lek została powołana z inicjatywy pracowników firmy
oraz jej Zarządu w lutym 2006 roku i była jedną z pierwszych fundacji
korporacyjnych na Dolnym Śląsku. Główną ideą, która ostatecznie
przyczyniła się do jej powstania była chęć mądrego niesienia pomocy
w sposób efektywny i transparentny.

Na co dzień Fundacja Hasco-Lek realizuje projekty, które skupiają się w czterech obszarach:

POMOC W POKONYWANIU BARIER
DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I MŁODYCH TALENTÓW
OTACZANIE
OPIEKĄ DZIECI
WSPARCIE OCHRONY ZDROWIA
WSPARCIE SPORTOWCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Pomagam
Naturalnie!

Fundacja Hasco-Lek od 2019 roku realizuje również program wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami, którym w sposób szczególny objęci zostali paraolimpijczycy.
W ramach kampanii społecznej „Pomagam? Naturalnie!” trwającej od 2012 roku zebraliśmy już: 1 193 137,33 zł. Środki wsparły działania statutowe oraz realizowane projekty przez Fundację Hasco-Lek.

Przez cały okres funkcjonowania Fundacja udzieliła wsparcia na łączną wartość:

2 860 595,46 zł

Pomoc została udzielona:

ponad 500 razy

Fundacja Hasco-Lek również udzieliła dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych w wysokości:

2 860 595,46 zł

Pomaganie
mamy w DNA

W 2020 roku Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A, Fundacja Hasco-Lek i pozostałe spółki z Grupy Hasco połączyły siły w ramach realizowanej inicjatywy „Pomaganie mamy w DNA”. Głównym celem działania było udzielenie wsparcia placówkom medycznym poprzez zaopatrzanie personelu w niezbędne środki ochrony osobistej, w tym przede wszystkim w preparaty i produkty dezynfekujące mające na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19.


Łącznie w inicjatywie „Pomaganie mamy w DNA” do 2022 roku udzielono wsparcia przekazując darowizny rzeczowe o łącznej wartości: 1 928 758,87 zł. Wybuch wojny w Ukrainie spowodował natychmiastową reakcję niesienia pomocy humanitarnej przez Firmę PPF Hasco-Lek oraz Spółki Grupy Hasco skierowaną dla mieszkańców terenów objętych konfliktem oraz jego ofiar. Mając świadomość ogromnej tragedii, od pierwszego dnia ataku na Ukrainę, podejmowanych jest wiele działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy.
Akcja jest również realizowana pod hasłem – „Pomaganie mamy w DNA” – #HascoLekdlaUkrainy. Jednym z priorytetowych zadań jest zabezpieczenie ukraińskich rodzin w zapas niezbędnych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, leków na ból gardła oraz środków antyseptycznych.

Fundacja

Fundacja Hasco-Lek

Fundacja Hasco-Lek została powołana z inicjatywy pracowników firmy
oraz jej Zarządu w lutym 2006 roku i była jedną z pierwszych fundacji
korporacyjnych na Dolnym Śląsku. Główną ideą, która ostatecznie
przyczyniła się do jej powstania była chęć mądrego niesienia pomocy
w sposób efektywny i transparentny.

Na co dzień Fundacja Hasco-Lek realizuje projekty,
które skupiają się w czterech obszarach:

OTACZANIE
OPIEKĄ DZIECI

DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I MŁODYCH TALENTÓW

POMOC W
POKONYWANIU BARIER

WSPARCIE SPORTOWCÓW Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

WSPARCIE
OCHRONY ZDROWIA

Pomagam? Naturalnie!

Fundacja Hasco-Lek od 2019 roku realizuje również program wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami, którym w sposób szczególny objęci zostali paraolimpijczycy.

W ramach kampanii społecznej „Pomagam? Naturalnie!” trwającej od 2012 roku zebraliśmy już: 1 193 137,33 zł. Środki wsparły działania statutowe oraz realizowane projekty przez Fundację Hasco-Lek.
Przez cały okres funkcjonowania Fundacja
udzieliła wsparcia na łączną wartość:

2 860 595,46 zł

Pomoc została udzielona:

ponad 500 razy

Fundacja Hasco-Lek również udzieliła dofinansowanie
na zakup aparatów słuchowych w wysokości:

300 000,00 zł

Pomaganie mamy w DNA

W 2020 roku Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A, Fundacja Hasco-Lek i pozostałe spółki z Grupy Hasco połączyły siły w ramach realizowanej inicjatywy „Pomaganie mamy w DNA”. Głównym celem działania było udzielenie wsparcia placówkom medycznym poprzez zaopatrzanie personelu w niezbędne środki ochrony osobistej, w tym przede wszystkim w preparaty i produkty dezynfekujące mające na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

Łącznie w inicjatywie „Pomaganie mamy w DNA” do 2022 roku udzielono wsparcia przekazując darowizny rzeczowe o łącznej wartości: 1 928 758,87 zł. Wybuch wojny w Ukrainie spowodował natychmiastową reakcję niesienia pomocy humanitarnej przez Firmę PPF Hasco-Lek oraz Spółki Grupy Hasco skierowaną dla mieszkańców terenów objętych konfliktem oraz jego ofiar. Mając świadomość ogromnej tragedii, od pierwszego dnia ataku na Ukrainę, podejmowanych jest wiele działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy.

Akcja jest również realizowana pod hasłem – „Pomaganie mamy w DNA” – #HascoLekdlaUkrainy. Jednym z priorytetowych zadań jest zabezpieczenie ukraińskich rodzin w zapas niezbędnych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, leków na ból gardła oraz środków antyseptycznych.