Tabletki powlekane
Lek na receptę

Bicardef

Skład

Bisoprololu fumaran (Bisoprololi fumaras)

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca.

Przeciwwskazania

– ostra niewydolność serca, a także w okresach nasilenia niewydolności serca wymagających dożylnego stosowania leków inotropowych
– wstrząs kardiogenny
– blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia u chorych bez stymulatora (rozrusznika) serca
– zespół chorego węzła zatokowego
– blok zatokowo-przedsionkowy
– bradykardia (częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 50 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia)
– niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mm Hg)
– ciężka astma oskrzelowa lub ciężka POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
– zaawansowane stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub ciężka postać zespołu Raynauda
– kwasica metaboliczna
– nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.

Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne (bisoprolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka). Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.”

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacja o leku

tel: (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Tabletki powlekane
Lek na receptę

Bicardef

Informacja o leku

tel: (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Skład

Bisoprololu fumaran (Bisoprololi fumaras)

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca.

Przeciwwskazania

– ostra niewydolność serca, a także w okresach nasilenia niewydolności serca wymagających dożylnego stosowania leków inotropowych
– wstrząs kardiogenny
– blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia u chorych bez stymulatora (rozrusznika) serca
– zespół chorego węzła zatokowego
– blok zatokowo-przedsionkowy
– bradykardia (częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 50 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia)
– niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mm Hg)
– ciężka astma oskrzelowa lub ciężka POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
– zaawansowane stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub ciężka postać zespołu Raynauda
– kwasica metaboliczna
– nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.

Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne (bisoprolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka). Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.”