Syrop
Lek na receptę

Fluconazin

Skład

1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu (Fluconazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: maltitol ciekły – 723 mg/ml, sodu benzoesan (E 211) -1,808 mg/ml, glikol propylenowy (E 1520) – 60,797 mg/ml, etanol – 0,361 mg/ml

Wskazania

Leczenie zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżakopodobne:
kandydoza pochwy,
kandydoza jamy ustnej i przełyku,
kandydozy układowe, w tym kandydemia, kandydoza rozsiana i inne formy kandydozy inwazyjnej (kandydoza płuc, kandydoza otrzewnej, kandydoza dróg moczowych),
kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na AIDS,
grzybice skóry.
Zapobiegawczo: profilaktyka występowania kandydozy u pacjentów z grup zwiększonego ryzyka (pacjentów z nowotworami złośliwymi, po przeszczepach narządów oraz u pacjentów poddawanych chemioterapii i/lub radioterapii), zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi na temat prowadzenia leczenia zakażeń grzybiczych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
Nadwrażliwość na inne pochodne azolowe.
Jednoczesne przyjmowanie terfenadyny, pimozydu, astemizolu, cyzaprydu (patrz pkt. 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacja o leku

tel: (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Syrop
Lek na receptę

Fluconazin

Informacja o leku

tel: (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Skład

1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu (Fluconazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: maltitol ciekły – 723 mg/ml, sodu benzoesan (E 211) -1,808 mg/ml, glikol propylenowy (E 1520) – 60,797 mg/ml, etanol – 0,361 mg/ml

Wskazania

Leczenie zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżakopodobne:
kandydoza pochwy,
kandydoza jamy ustnej i przełyku,
kandydozy układowe, w tym kandydemia, kandydoza rozsiana i inne formy kandydozy inwazyjnej (kandydoza płuc, kandydoza otrzewnej, kandydoza dróg moczowych),
kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na AIDS,
grzybice skóry.
Zapobiegawczo: profilaktyka występowania kandydozy u pacjentów z grup zwiększonego ryzyka (pacjentów z nowotworami złośliwymi, po przeszczepach narządów oraz u pacjentów poddawanych chemioterapii i/lub radioterapii), zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi na temat prowadzenia leczenia zakażeń grzybiczych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
Nadwrażliwość na inne pochodne azolowe.
Jednoczesne przyjmowanie terfenadyny, pimozydu, astemizolu, cyzaprydu (patrz pkt. 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”).