Projekty dofinansowane

Tytuł projektu

Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów

Cel projektu

Celem Projektu, realizowanego przez Konsorcjum w składzie PPF Hasco-Lek S.A. (lider) i Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. (konsorcjant), jest opracowanie złożonego produktu generycznego stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 i przeprowadzenie badań klinicznych niezbędnych do jego wprowadzenia do obrotu. Rezultat Projektu odpowiada na potrzeby krajowego i unijnego sektora farmaceutycznego, a także wpisuje się w aktualną Strategię Farmaceutyczną dla Europy, w tym w zwiększenie możliwości produkcji leków i API na terenie UE w celu wzmocnienia odporności systemów ochrony zdrowia na wypadek kryzysów.

Rozwijany produkt będzie składał się z dwóch substancji czynnych z grupy flozyn oraz biguanidów. Ponadto będzie dostępny w kilku dawkach, a jego biorównoważność zostanie potwierdzona w badaniach przeprowadzonych zgodnie ze standardami Europejskiej Agencji Leków.

Rezultat Projektu będzie miał bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępu pacjentów do najnowocześniejszej terapii, poprawę stanu zdrowia pacjentów, zapewnienie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, rozwój potencjału naukowo-gospodarczego oraz poprawę bezpieczeństwa lekowego Polski.

Program wsparcia

Agencja Badań Medycznych Konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych ABM/2022/4

Nazwa beneficjenta

Lider: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna Konsorcjant: Centrum Badawczo-Rozwojowe “Novasome” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu

8 845 554,85 PLN

Wartość dofinansowania

5 078 122,52 PLN

Załączniki

Nazwa załącznika

Brak załączników

Projekty
dofinansowane

Tytuł projektu

Opracowanie leku generycznego wykazującego biorównoważność, zawierającego dwie substancje czynne stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów

Cel projektu

Celem Projektu, realizowanego przez Konsorcjum w składzie PPF Hasco-Lek S.A. (lider) i Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. (konsorcjant), jest opracowanie złożonego produktu generycznego stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 i przeprowadzenie badań klinicznych niezbędnych do jego wprowadzenia do obrotu. Rezultat Projektu odpowiada na potrzeby krajowego i unijnego sektora farmaceutycznego, a także wpisuje się w aktualną Strategię Farmaceutyczną dla Europy, w tym w zwiększenie możliwości produkcji leków i API na terenie UE w celu wzmocnienia odporności systemów ochrony zdrowia na wypadek kryzysów.

Rozwijany produkt będzie składał się z dwóch substancji czynnych z grupy flozyn oraz biguanidów. Ponadto będzie dostępny w kilku dawkach, a jego biorównoważność zostanie potwierdzona w badaniach przeprowadzonych zgodnie ze standardami Europejskiej Agencji Leków.

Rezultat Projektu będzie miał bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępu pacjentów do najnowocześniejszej terapii, poprawę stanu zdrowia pacjentów, zapewnienie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, rozwój potencjału naukowo-gospodarczego oraz poprawę bezpieczeństwa lekowego Polski.

Program wsparcia

Agencja Badań Medycznych Konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych ABM/2022/4

Nazwa beneficjenta

Lider: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna Konsorcjant: Centrum Badawczo-Rozwojowe “Novasome” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu

8 845 554,85 PLN

Wartość dofinansowania

5 078 122,52 PLN

Załączniki

Brak załączników