Projekty dofinansowane

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania

Opis projektu

Opis projektu CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie aktywności B+R PPF HASCO-LEK S.A.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest rozwój zaplecza B+R Laboratorium Badawczego i Laboratorium Technologicznego w Pionie B+R PPF Hasco-Lek S.A. poprzez:

 • nabycie sprzętu analitycznego i technologicznego dla Laboratorium Badawczego i Laboratorium Technologicznego w Pionie B+R PPF Hasco-Lek S.A.;
 • nabycie zwalidowanego oprogramowania do gromadzenia i statystycznej obróbki wyników badań uwalniania;
 • nabycie szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadr B+R obejmujących wykorzystanie nowej aparatury badawczej;
 • poniesienie kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem;
 • nabycie oprogramowania powiększającego obraz na ekranie komputera dla osób słabowidzących.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Zwiększenie liczby wygenerowanych innowacji procesowych w obrębie przedsiębiorstwa i w konsekwencji wytworzenia produktów, usług wprowadzonych na rynek;
 • Zwiększenie liczby projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej w zakresie RIS;
 • Rozwój umiejętności kadr specjalistycznych laboratoriów PPF HASCO-LEK S.A.;
 • Zwiększenie liczby projektów realizowanych we współpracy z MŚP oraz jednostkami naukowymi;
 • Zwiększenie nakładów na działalność B+R;
 • Zwiększenie liczby etatów badawczych.

Program wsparcia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WROF” Schemat nr 1.2 B „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”

Nazwa beneficjenta

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna

Wartość projektu

5 269 507,43 PLN

Wartość dofinansowania

1 072 735,25 PLN

Projekty
dofinansowane

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania

Opis projektu

Opis projektu CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie aktywności B+R PPF HASCO-LEK S.A.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest rozwój zaplecza B+R Laboratorium Badawczego i Laboratorium Technologicznego w Pionie B+R PPF Hasco-Lek S.A. poprzez:

 • nabycie sprzętu analitycznego i technologicznego dla Laboratorium Badawczego i Laboratorium Technologicznego w Pionie B+R PPF Hasco-Lek S.A.;
 • nabycie zwalidowanego oprogramowania do gromadzenia i statystycznej obróbki wyników badań uwalniania;
 • nabycie szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadr B+R obejmujących wykorzystanie nowej aparatury badawczej;
 • poniesienie kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem;
 • nabycie oprogramowania powiększającego obraz na ekranie komputera dla osób słabowidzących.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Zwiększenie liczby wygenerowanych innowacji procesowych w obrębie przedsiębiorstwa i w konsekwencji wytworzenia produktów, usług wprowadzonych na rynek;
 • Zwiększenie liczby projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej w zakresie RIS;
 • Rozwój umiejętności kadr specjalistycznych laboratoriów PPF HASCO-LEK S.A.;
 • Zwiększenie liczby projektów realizowanych we współpracy z MŚP oraz jednostkami naukowymi;
 • Zwiększenie nakładów na działalność B+R;
 • Zwiększenie liczby etatów badawczych.

Program wsparcia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WROF” Schemat nr 1.2 B „Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”

Nazwa beneficjenta

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna

Wartość projektu

5 269 507,43 PLN

Wartość dofinansowania

1 072 735,25 PLN