Zmiany w Zarządach Spółek należących do Grupy Hasco

1 maja 2023 roku nastąpiły zmiany w Grupie Hasco, które obejmują Zarządy Spółek: PPF Hasco-Lek S.A. oraz PCF Procefar Sp. z o.o. Do pierwszej z nich jako Wiceprezes Zarządu dołączył Maciej Podraza, związany z Grupą Hasco od 2018 roku. Jednocześnie, w związku z planami przejścia na emeryturę, z pełnienia funkcji Członka Zarządu PPF Hasco-Lek S.A. zrezygnowała Jolanta Stańczak.

Wzmocnienie kluczowych obszarów dla rozwoju biznesowego Grupy Hasco, to główny cel wprowadzanych zmian. Dołączający do zarządu PPF Hasco-Lek S.A. nowo powołany Wiceprezes Zarządu PPF Hasco-Lek S.A. Maciej Podraza, będzie odpowiedzialny za kształtowanie strategii finansowej Spółki i nadzór nad realizacją kluczowych inwestycji Grupy Hasco.

– Dołączenie do Zarządu Macieja Podrazy to ważny krok w rozwoju Hasco-Lek i Grupy Hasco. Mamy ambicję, by sięgać wyżej i wzmacniać naszą pozycję rynkową. Odpowiadając na wyzwania związane z bezpieczeństwem lekowym, inwestujemy w obszar badań i rozwoju, żeby w niedalekim czasie istotnie zwiększyć nasze moce produkcyjne. Wierzymy, że podjęte działania pomogą w skutecznej realizacji inwestycji, która będzie kamieniem milowym w rozwoju Grupy Hasco – podkreśla Tomasz Han, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju PPF Hasco-Lek. S.A.

Nowy Członek Zarządu PPF Hasco-Lek S.A. będzie łączył swoją funkcję z dotychczas zajmowanym stanowiskiem Dyrektora Finansowego oraz Prezesa Zarządu Spółki PCF Procefar Sp. z.o.o. odpowiedzialnej m.in. za dystrybucję produktów Grupy Hasco. Podraza posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami podmiotów zdobyte w kraju i za granicą. Z sukcesem zrealizował liczne projekty inwestycyjne oraz wprowadzał rozwiązania pozwalające osiągnąć optymalizację procesów w zakresie zintegrowanego zarządzania płynnością i majątkiem obrotowym. Z Grupą Hasco związany jest od września 2018 roku, kiedy to dołączył jako Dyrektor Finansowy do PCF Procefar Sp. z.o.o., a od lutego 2019 roku pełniąc również funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki.

– Powołanie Macieja Podrazy do Zarządu PPF Hasco-Lek S.A. to ważny krok na rzecz lepszej integracji działania w ramach Grupy Hasco. Zarządzana przez niego Spółka PCF Procefar Sp. z.o.o. to główny dystrybutor produktów Hasco-Lek. Zeszły rok zakończyliśmy rekordowymi wynikami w historii Spółki, ponieważ po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy barierę 60 mln wyprodukowanych opakowań. Wierzymy, że dzięki Maciejowi i jego bogatemu doświadczeniu oraz wieloletniej znajomości organizacji, będziemy wzmacniać naszą pozycję rynkową w kolejnych latach – powiedziała Agnieszka Han, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Strategiczna PPF Hasco-Lek S.A.

Jednocześnie, po ponad 30 latach obecności w PPF Hasco-Lek S.A., w związku z planami przejścia na emeryturę, ze stanowiska w Zarządzie rezygnuje Jolanta Stańczak, która dotychczas pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Nadal jednak będzie wspierać Zarząd swoim doświadczeniem i głosem doradczym.

Obecnie Zarząd PPF Hasco-Lek S.A. liczy trzy osoby. Oprócz powołania nowego Wiceprezesa Zarządu Macieja Podrazy, w jego skład wchodzą także Tomasz Han, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor ds. Badań i Rozwoju oraz Agnieszka Han, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Strategiczna.

Wzmocnienie obszaru handlowego

Zmiany obejmują również Zarząd Spółki PCF Procefar Sp. z.o.o., do którego jako Wiceprezes Zarządu dołączy Kamil Wosztyl, pełniący dotychczas funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży. Pod jego nadzorem Spółka wypracowała w 2022 roku rekordowe wyniki, notując sprzedaż na poziomie ponad 550 mln złotych.

Do zadań i obowiązków Wosztyla w nowej roli będzie należał rozwój kontaktów handlowych na rynku krajowym oraz nadzór nad realizacją długoterminowych planów sprzedażowych. Jego dołączenie do zarządu to element polityki Grupy Hasco, opierającej się na długofalowej współpracy i rozwijaniu talentów w organizacji.

Grupa Hasco to spółki działające głównie w branży farmaceutycznej, medycznej oraz badań i rozwoju. W jej skład wchodzi m.in. producent leków, suplementów diety oraz kosmetyków PPF Hasco-Lek S.A., hurtownia farmaceutyczna PCF Procefar Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. oraz świadczące usługi medyczne szpital rehabilitacyjno – ortopedyczny Vratislavia Medica Sp. z o.o.

Ostatnie wpisy

Agregat prądotwórczy marki Honda powiększył właśnie zasoby sprzętowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, przy której działa jedna z trzech na Dolnym...
Hasco-Lek S.A. zostało Laureatem wyróżnienia Przyjaciel Polskiej Gospodarki 2023. Tytuł otrzymują firmy, które swoją aktywnością w wyjątkowy sposób zaznaczyły obecność w...
1 maja 2023 roku nastąpiły zmiany w Grupie Hasco, które obejmują Zarządy Spółek: PPF Hasco-Lek S.A. oraz PCF Procefar Sp. z...

Ostatnie wpisy

Agregat prądotwórczy marki Honda powiększył właśnie zasoby sprzętowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, przy której działa jedna z trzech na Dolnym...
Hasco-Lek S.A. zostało Laureatem wyróżnienia Przyjaciel Polskiej Gospodarki 2023. Tytuł otrzymują firmy, które swoją aktywnością w wyjątkowy sposób zaznaczyły obecność w...
1 maja 2023 roku nastąpiły zmiany w Grupie Hasco, które obejmują Zarządy Spółek: PPF Hasco-Lek S.A. oraz PCF Procefar Sp. z...