CBR Novasome z Uniwersytetem Wrocławskim uruchomiło program stypendialny

Wspieranie środowiska nauki i biznesu oraz zwiększenie rozwoju R&D to jeden z celów, który przyświeca współpracy CBR Novasome i Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednym z jej filarów jest uruchomienie programu stypendialnego, które w roku akademickim 2022/2023 zostało przyznane jednej ze studentek Wydziału Chemii UWr. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomu odbyło się 26 stycznia br. w gmachu głównym […]

Krew głównym bohaterem akcji Ultrakrew „Każdy ma swój krwiobieg”

Ultrakrew to wydarzenie promujące honorowe krwiodawstwo. Pracownicy Hasco-Lek byli aktywnymi uczestnikami akcji, biorąc udział w biegu oraz oddając krew. Dzięki odbywającej się już od 7 lat akcji, zebrano ponad 3 800 litrów krwi, która dała statystyczną szansę na uratowanie zdrowia i życia dla ponad 24 tysięcy osób. W tym roku koniec zbiórki przypada na 31 stycznia. […]

Hasco-Lek wsparło charytatywny koncert noworoczny Uniwersytetu Przyrodniczego

Za nami czternasty koncert noworoczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Hasco-Lek kolejny raz wsparło jego organizację oraz aukcję charytatywną. Podczas wydarzenia zebrano ponad 175 tysięcy złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Koncertowi towarzyszyła aukcja charytatywna podczas, której wylicytowane zostały dzieła sztuki i pamiątki ofiarowane przez artystów, rektorów wrocławskich uczelni oraz przedstawicieli samorządu i władz państwowych. […]

Hasco-Lek wraz z Novasome otrzymało dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych

Wraz z CBR Novasome, otrzymaliśmy dofinansowanie na rozwijanie bardzo ważnego projektu, jakim jest opracowanie produktu do leczenia cukrzycy typu 2. Również na przeprowadzenie badań klinicznych niezbędnych do jego wprowadzenia do obrotu. Produkt, który będziemy rozwijać, odpowiada na potrzeby krajowego i unijnego sektora farmaceutycznego, a także wpisuje się w Strategię Farmaceutyczną dla Europy i wzmocnienie odporności […]