Formularz zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego

  Krok 1: Dane osoby zgłaszającej

  Krok 2: Dane pacjenta

  KobietaMężczyzna

  Krok 3: Objawy niepożądane

  zagrożenie życiatrwałe lub znaczące inwalidztwo lub upośledzenie sprawnościhospitalizacja lub jej przedłużenieinne, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkiezgon
  TakNie
  ambulatoryjneszpitalne powrót do zdrowia bez trwałych następstwpowrót do zdrowia z trwałymi następstwamijest w trakcie leczenia objawówniewiadomy

  Krok 4: Stosowany lek

  Lek TakNie

  Krok 5: Informacje dodatkowe