Kontakt

Siedziba główna

Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław
tel. (+48) 71 352 95 22
fax: (+48) 71 352 76 36
hasco@hasco-lek.pl
NIP: 895-17-29-489
Numer BDO: 000037234
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000020657, Kapitał zakładowy 329.944.036,00 zł
w całości wpłacony.

Informacje o leku

Dział Rejestracji i Badań
Klinicznych Leków
Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (+48) 22 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Zgłaszanie działań niepożądanych
lub incydentów medycznych

tel. (+48) 71 321 01 49

Kontakt dla mediów

Biuro Public Relations

tel. (+48) 71 382 29 98
tel. (+48) 71 382 29 91
media@hasco-lek.pl

Marketing

tel. (+48) 885 550 227
a.borowy@hasco-lek.pl

Kontakt dla aptek

Dział obsługi klienta PCF
infolinia: (+48) 801 005 081
dok@procefar.pl

Kontakt dla hurtowni

Dział Sprzedaży
tel. (+48) 71 324 00 08
tel. (+48) 71 324 00 07
tel. (+48) 71 324 00 06
tel. (+48) 71 324 00 05
tel. (+48) 71 324 00 04
sprzedaz@procefar.pl

Dział rozwoju biznesu

tel. (+48) 71 327 19 50
tel. (+48) 71 327 19 61
tel. (+48) 71 327 19 62
export@hasco-lek.pl

Inspektor Ochrony Danych

Jakub Betka

Certyfikaty analityczne surowców farmaceutycznych

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenia-akcjonariuszy

Kontakt

Siedziba główna

Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław
tel. (+48) 71 352 95 22
fax: (+48) 71 352 76 36
hasco@hasco-lek.pl
NIP: 895-17-29-489
Numer BDO: 000037234
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000020657, Kapitał zakładowy 329.944.036,00 zł – w całości wpłacony.

Informacje o leku

Dział Rejestracji i Badań
Klinicznych Leków
Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (+48) 22 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Zgłaszanie działań niepożądanych
lub incydentów medycznych

tel. (+48) 71 321 01 49

Kontakt dla mediów

Biuro Public Relations

tel. (+48) 71 382 29 98
tel. (+48) 71 382 29 91
media@hasco-lek.pl

Marketing

tel. (+48) 885 550 227
a.borowy@hasco-lek.pl

Kontakt dla aptek

Dział obsługi klienta PCF
infolinia: (+48) 801 005 081
dok@procefar.pl

Kontakt dla hurtowni

Dział Sprzedaży
tel. (+48) 71 324 00 08
tel. (+48) 71 324 00 07
tel. (+48) 71 324 00 06
tel. (+48) 71 324 00 05
tel. (+48) 71 324 00 04
sprzedaz@procefar.pl

Dział rozwoju biznesu

tel. (+48) 71 327 19 50
tel. (+48) 71 327 19 61
tel. (+48) 71 327 19 62
export@hasco-lek.pl

Inspektor Ochrony Danych

Jakub Betka

Certyfikaty analityczne surowców
farmaceutycznych

Ogłoszenia
dla akconariuszy