CSR - Odpowiedzialność społeczna
i zrównoważony rozwój ESG

Odpowiedzialna branża farmaceutyczna

Fundamentem naszej działalności jest troska o zdrowie i zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów.

Naszą misję – „kompleksowo dbamy o zdrowie i komfort życia Polaków” realizujemy podejmując szereg
zróżnicowanych działań. Od produkcji farmaceutyków poprzez zaawansowane badania w dziedzinie nauk
medycznych i farmacji, aż po dystrybucję produktów oraz leczenie pacjentów we własnych placówkach
medycznych, jak również poprzez działania z zakresu CSR, mecenat wydarzeń sportowych oraz aktywność
społeczną i charytatywną. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko (E=environment),
społeczeństwo (S=society) i odpowiednie zarządzanie naszą organizacją (G=governance). Społeczna
odpowiedzialność i zrównoważony rozwój (ESG) tworzą fundament naszego biznesu.
Kierujemy się Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

DOBRE ZDROWIE
I JAKOŚĆ ŻYCIA

DZIAŁANIA
W DZIEDZINIE KLIMATU

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, KULTURA

WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

Cele zrównoważonego rozwoju

Chcemy być liderem odpowiedzialnej branży farmaceutycznej oraz w ochronie
zdrowia, dostarczając najwyższej jakości produkty, usługi i rozwiązania oraz
realizując potrzeby (i spełniając oczekiwania) naszych klientów. Pragniemy być
postrzegani jako rzetelny, uczciwy oraz pożądany pracodawca i chcemy
przyciągać ludzi zdolnych i otwartych na wyzwania.
E

Odpowiedzialni
za środowisko

S

Odpowiedzialni
za społeczeństwo

G

Odpowiedzialni
za rządzenie

Działamy na rzecz
ochrony środowiska

W codziennym funkcjonowaniu, nie możemy zapomnieć o ochronie środowiska. W obu zakładach produkcyjnych,
we Wrocławiu i w Siechnicach, funkcjonuje System
Zarządzania Środowiskowego, potwierdzony certyfikatami
na zgodność z Normą ISO 14001, a stosowane procesy
w sposób przemyślany wykorzystują surowce, opakowania
oraz pozostałe materiały. Stosujemy technologie
i rozwiązania przyjazne środowisku, a technologie produkcji i pakowania są w znacznym stopniu
zautomatyzowane.

Odpowiedzialność
za produkty i usługi

Nasze produkty spełniają najwyższe standardy
wytwarzania, a jednocześnie zachowując ceny
dostosowane do możliwości finansowych polskiego
pacjenta. Firmę tworzą farmaceuci, którzy w codziennej
działalności kierują się poczuciem odpowiedzialności
za pacjentów i ich zdrowie. Pacjenci, którzy kupują nasze
leki często nie zdają sobie sprawy z działań, jakie są przez
nas podejmowane, czy z ilości pracy jaka jest
wykonywana, aby wytworzyć bezpieczny produkt.

Bierzemy odpowiedzialność
za pracowników

Nadrzędną wartość w zarządzaniu firmą stanowi troska
o pracowników i ich rodziny. Każdą zmianę organizacyjną
przeprowadzamy w sposób, któremu przyświeca dbałość
o miejsca pracy. Zapewniamy poczucie stabilności
zatrudnienia oraz stawiamy na długoletnie relacje
z pracownikami. Konsekwentne honorowanie tych
wartości sprawia, że chętnie pracują u nas także całe
rodziny. Jako pracodawca doceniamy zarówno wiedzę
płynącą z wieloletniego doświadczenia, jak i energię, jaką
oferują młode talenty.

Pracownicy:

65%

KOBIETY

35%

MĘŻCZYŹNI

Staż pracy:

1-5 LAT

52%

6-10 LAT

18%

11-15 LAT

18%

POWYŻEJ 15

12%

Promujemy sport oraz aktywny wolontariat

Od lat jesteśmy mecenasem sportu. Promujemy zdrowy styl życia oraz
realizujemy naszą misję nieustannie i kompleksowo dbając o zdrowie Polaków.
Wspieranie inicjatyw sportowych jest niejako wpisane w DNA naszej firmy.
W wydarzenia sportowe o charakterze charytatywnym angażują się pracownicy.

Nasze standardy odpowiedzialnego biznesu

Mamy jasno określone zasady postępowania, które odzwierciedlają nasze
wartości i cele ESG. Zapisaliśmy je w naszych kodeksach, politykach i
procedurach wewnętrznych. Dotyczą one m.in. zasad relacji z naszymi
kontrahentami, pracownikami i partnerami biznesowymi, etycznego
postępowania, compliance czy ładu korporacyjnego.

Fundacja HASCO-LEK

Od lat angażujemy się społecznie. Dlatego też w 2006 roku Zarząd i pracownicy firmy powołali do życia Fundację Hasco-Lek, która niesie pomoc najbardziej potrzebującym oraz angażując się w różnorodne projekty w obszarach: otaczania dzieci opieką, pomagania pokonywać bariery, realizowania działań na rzecz edukacji i młodych talentów, prowadzeniu działań na rzecz ochrony zdrowia. Od 2019 roku Fundacja Hasco-Lek realizuje również program wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami.

W projekty Fundacji, chętnie angażują się wolontariusze z Grupy Hasco.

Pomagam? Naturalnie!

Akcja z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zapoczątkowana przez markę Naturkaps. Dzięki niej 3% dochodu ze sprzedaży produktów z serii NaturKaps przekazywana jest na rzecz Fundacji Hasco-Lek. Akcja rozpoczęła się w 2012 r. pod hasłem „Podaruj zdrowie nie tylko sobie”, a kontynuujemy ją do dzisiaj pod nową nazwą „Pomagam? Naturalnie!”. Każdy kupujący nasze produkty bierze udział w akcji i wspiera osoby potrzebujące.

Od początku trwania inicjatywy do końca marca 2023 roku zebraliśmy 1 286 834,03 PLN.

Realizowane działania ESG

Hasco-Lek w trosce o środowisko
naturalne stosuje recykling zużytych
podkładów etykietowych

Integracja połączona
z ochroną środowiska

Pomaganie mamy w DNA Grupa Hasco
walczy z koronawirusem

CSR

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój ESG

Fundamentem naszej działalności jest troska o zdrowie i zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów.

Naszą misję – „kompleksowo dbamy o zdrowie i komfort życia Polaków” realizujemy podejmując szereg zróżnicowanych działań. Od produkcji farmaceutyków poprzez zaawansowane badania w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, aż po dystrybucję produktów oraz leczenie pacjentów we własnych placówkach medycznych, jak również poprzez działania z zakresu CSR, mecenat wydarzeń sportowych oraz aktywność społeczną i charytatywną. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko (E=environment), społeczeństwo (S=society) i odpowiednie zarządzanie naszą org anizacją (G=governance). Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój (ESG) tworzą fundament naszego biznesu. Kierujemy się Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

DOBRE ZDROWIE
I JAKOŚĆ ŻYCIA

wzrost gospodarczy
i godna praca

innowacyjność,
Przemysł,
infrastruktura

zrównoważone miasta
i społeczność

działania
w dziedzinie
klimatu

odpowiedzialna
konsupcja
i produkcja

Cele zrównoważonego rozwoju

Chcemy być liderem odpowiedzialnej branży farmaceutycznej oraz w ochronie zdrowia, dostarczając najwyższej jakości produkty, usługi i rozwiązania oraz realizując potrzeby (i spełniając oczekiwania) naszych klientów. Pragniemy być postrzegani jako rzetelny, uczciwy oraz pożądany pracodawca i chcemy przyciągać ludzi zdolnych i otwartych na wyzwania.
E

Odpowiedzialni
za środowisko

S

Odpowiedzialni
za społeczeństwo

G

Odpowiedzialni
za rządzenie

Działamy na rzecz
ochrony środowiska

W codziennym funkcjonowaniu, nie możemy zapomnieć o ochronie środowiska. W obu zakładach produkcyjnych, we Wrocławiu i w Siechnicach, funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego, potwierdzony certyfikatami na zgodność z Normą ISO 14001, a stosowane procesy w sposób przemyślany wykorzystują surowce, opakowania oraz pozostałe materiały. Stosujemy technologie i rozwiązania przyjazne środowisku, a technologie produkcji i pakowania są w znacznym stopniu zautomatyzowane.

Odpowiedzialność za produkty
i usługi

Nasze produkty spełniają najwyższe standardy wytwarzania, a jednocześnie zachowując ceny dostosowane do możliwości finansowych polskiego pacjenta. Firmę tworzą farmaceuci, którzy w codziennej działalności kierują się poczuciem odpowiedzialności 
za pacjentów i ich zdrowie. Pacjenci, którzy kupują nasze leki często nie zdają sobie sprawy z działań, jakie są przez nas podejmowane, czy z ilości pracy jaka jest wykonywana, aby wytworzyć bezpieczny produkt.

Bierzemy odpowiedzialność
za pracowników

Nadrzędną wartość w zarządzaniu firmą stanowi troska o pracowników i ich rodziny. Każdą zmianę organizacyjną przeprowadzamy w sposób, któremu przyświeca dbałość o miejsca pracy. Zapewniamy poczucie stabilności zatrudnienia oraz stawiamy na długoletnie relacje z pracownikami. Konsekwentne honorowanie tych wartości sprawia, że chętnie pracują u nas także całe rodziny. Jako pracodawca doceniamy zarówno wiedzę płynącą z wieloletniego doświadczenia, jak i energię, jaką oferują młode talenty.

Pracownicy:

65%

KOBIETY

35%

MĘŻCZYŹNI

Staż pracy:

1-5 lat
0%

52%

6-10 lat
0%

18%

11-15 lat
0%

18%

POWYŻEJ 15
0%

12%

Promujemy sport oraz aktywny
wolontariat

Od lat jesteśmy mecenasem sportu. Promujemy zdrowy styl życia oraz realizujemy naszą misję nieustannie i kompleksowo dbając o zdrowie Polaków. Wspieranie inicjatyw sportowych jest niejako wpisane w DNA naszej firmy. W wydarzenia sportowe o charakterze charytatywnym angażują się pracownicy.

Nasze standardy odpowiedzialnego
biznesu

Mamy jasno określone zasady postępowania, które odzwierciedlają nasze wartości i cele ESG. Zapisaliśmy je w naszych kodeksach, politykach i procedurach wewnętrznych. Dotyczą one m.in. zasad relacji z naszymi kontrahentami, pracownikami i partnerami biznesowymi, etycznego postępowania, compliance czy ładu korporacyjnego.

Fundacja HASCO-LEK

Od lat angażujemy się społecznie. Dlatego też w 2006 roku Zarząd i pracownicy firmy powołali do życia Fundację Hasco-Lek, która niesie pomoc najbardziej potrzebującym oraz angażując się w różnorodne projekty w obszarach: otaczania dzieci opieką, pomagania pokonywać bariery, realizowania działań na rzecz edukacji i młodych talentów, prowadzeniu działań na rzecz ochrony zdrowia. Od 2019 roku Fundacja Hasco-Lek realizuje również program wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami.
W projekty Fundacji, chętnie angażują się wolontariusze z Grupy Hasco.

Pomagam? Naturalnie!

Akcja z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zapoczątkowana przez markę Naturkaps. Dzięki niej 3% dochodu ze sprzedaży produktów z serii NaturKaps przekazywana jest na rzecz Fundacji Hasco-Lek. Akcja rozpoczęła się w 2012 r. pod hasłem „Podaruj zdrowie nie tylko sobie”, a kontynuujemy ją do dzisiaj pod nową nazwą „Pomagam? Naturalnie!”. Każdy kupujący nasze produkty bierze udział w akcji i wspiera osoby potrzebujące.

Od początku trwania inicjatywy do końca marca 2023 roku zebraliśmy 1 286 834,03 PLN.

Realizowane
działania ESG

Integracja połączona
z ochroną środowiska

Od początku trwania inicjatywy
do końca 2022 roku zebraliśmy 1193137,33 PLN.

Pomaganie mamy w DNA Grupa Hasco walczy z koronawirusem