Inwestycje w badania R&D

Badania i Rozwój to jeden z filarów Hasco-Lek, praktycznie od początku jej
istnienia jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania firmy. To właśnie
w tym miejscu powstawały nowe formulacje, dzięki którym mogliśmy
wprowadzać na rynek coraz to bardziej zaawansowane i innowacyjne
produkty. Mel, ForIven AcIv Gel czy Hascovir to tylko część pozycji z naszego
szerokiego porMolio, z którego jesteśmy niezwykle dumni.
W 2004 roku powstało innowacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome,
będące jedną ze spółek Grupy Hasco, w którym realizowane są usługi badawczo-
rozwojowe, eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii
dla przemysłu kosmetycznego. W 2012 roku stery, zarówno Pionu Badań i Rozwoju
jak i CBR Novasome, objął Tomasz Han, który zarządza nimi do dziś. Inwestycja
w rozwój w dużej mierze zależna jest od sprzętu, jakim dysponują
dane pracownie.
W laboratoriach CBR Novasome znajdziemy m.in. GC-MS i LC-MS pozwalające na rozdział,
detekcję i identyfikację związków chemicznych w szerokim zakresie, konfokalny Mikroskop Ramana, który odpowiada za pełną charakterystykę substancji czynnej, substancji pomocniczych, opakowań i systemów dozujących, określenie dystrybucji składników formulacji i technologii produkcji, a także charakterystyki opakowania z wykorzystaniem obrazowania chemicznego oraz wiele innych aparatur takich jak XRPD, TGA-DSC, BET, itd. Zaawansowany park aparaturowy stosowany w fazie badawczo-rozwojowej połączony z pracą wysokiej klasy specjalistów przynoszą nam same korzyści.

Od badań do produktu

Sumienna, często trwająca kilka lat, praca nad produktem wykonana przez
naszych pracowników oraz dostęp do zaawansowanych sprzętów, umożliwiły
wprowadzenie na rynek wielu innowacyjnych produktów, którymi z dumą
chwalimy się przy każdej możliwej okazji.

Trudno pominąć tu takie marki jak Mel – unikatowy produkt przeciwbólowy,
rozpuszczający się w ustach, czy Fortiven, w którym zamknęliśmy dużą dawkę
heparyny. Dumni jesteśmy z produktów takich jak: Hascovir, Lipożel, Ferovit
czy Magmil, w których zastosowaliśmy opatentowaną technologię
liposomalną. Polega ona na zamknięciu substancji czynnej w dwuwarstwowej
otoczce lipidowej, co zwiększa biodostępność leku i jednocześnie zmniejsza
ryzyko występowania działań niepożądanych.

Chcemy być liderem odpowiedzialnej branży farmaceutycznej oraz
w ochronie zdrowia, dostarczając najwyższej jakości produkty, usługi
i rozwiązania oraz realizując potrzeby (i spełniając oczekiwania) naszych
klientów. Pragniemy być postrzegani jako rzetelny, uczciwy oraz pożądany
pracodawca i chcemy przyciągać ludzi zdolnych i otwartych na wyzwania.

Statusy Centrum Badawczo-
Rozwojowego Novasome

Rozwój i badania R&D to także nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe
Novasome, które pochwalić może się kilkoma statusami. Decyzją Ministra
Gospodarki z dnia 14 maja 2014 roku firma uzyskała status Centrum Badawczo-
Rozwojowego. Status ten ułatwia wprowadzanie innowacji i komercjalizacje wynalazków.

W 2018 roku uzyskało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
potwierdzenie statusu jednostki naukowej, co pozwala rozwijać innowacyjność
CBR Novasome poprzez regularną współpracę z instytutami badawczymi i
Uczelniami Wyższymi.

W 2017 CBR Novasome uzyskało certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW,
ang. GMP), a tym samym posiada zezwolenia na wytwarzanie produktów
leczniczych oraz badanych produktów leczniczych w zakresie fizyko-
chemicznych badań kontroli jakości oraz przetwarzanie i przerób niektórych
środków odurzających i substancji psychotropowych.

Inwestycje w badania R&D

Nasi pracownicy dzielą się chętnie wiedzą ze studentami, prowadząc na uczelniach prelekcje oraz wykłady. Dostrzegając potrzebę połączenia zaawansowanej wiedzy chemicznej z elementami medycyny, poparliśmy wniosek Uniwersytetu Medycznego o stworzenie w ramach uczelni kierunku Chemia medyczna. Pracownik Hasco-Lek S.A. (Dyrektor ds. Naukowych) prowadzi przedmiot Farmacja Przemysłowa dla studentów IV roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz jest opiekunem prac magisterskich.
Dzięki temu absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i wielu innych. Hasco-Lek S.A. wspiera studenckie koła naukowe, uczestniczy od wielu lat w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie” w 2022 r. odbyła się siódma edycja wydarzenia.
Od 2009 roku współpracujemy również z Uniwersytetem Wrocławskim. Jej celem jest nawiązanie ścisłej korporacji naukowo-gospodarczej pomiędzy wydziałem Chemii oraz Biotechnologii , wspólne uczestnictwa w programach badawczo-rozwojowych oraz współpraca w zakresie organizacji praktyk, studenckich i doktoranckich.

W ramach praktyk i stażów współpracujemy również z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

Inwestycje
w badania R&D

Inwestycje w badania R&D - Hasco-Lek
Badania i Rozwój to jeden z filarów Hasco-Lek, praktycznie od początku jej istnienia jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania firmy. To właśnie w tym miejscu powstawały nowe formulacje, dzięki którym mogliśmy wprowadzać na rynek coraz to bardziej zaawansowane i innowacyjne produkty. Mel, ForIven AcIv Gel czy Hascovir to tylko część pozycji z naszego szerokiego porMolio, z którego jesteśmy niezwykle dumni.
W 2004 roku powstało innowacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome, będące jedną ze spółek Grupy Hasco, w którym realizowane są usługi badawczo-rozwojowe, eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii i dla przemysłu kosmetycznego. W 2012 roku stery, zarówno Pionu Badań i Rozwoju jak i CBR Novasome, objął Tomasz Han, który zarządza nimi do dziś. Inwestycja w rozwój w dużej mierze zależna jest od sprzętu, jakim dysponują dane pracownie.
W laboratoriach CBR Novasome znajdziemy m.in. GC-MS i LC-MS pozwalające na rozdział, detekcję i identyfikację związków chemicznych w szerokim zakresie, konfokalny Mikroskop Ramana, który odpowiada za pełną charakterystykę substancji czynnej, substancji pomocniczych, opakowań i systemów dozujących, określenie dystrybucji składników formulacji i technologii produkcji, a także charakterystyki opakowania z wykorzystaniem obrazowania chemicznego oraz wiele innych aparatur takich jak XRPD, TGA-DSC, BET, itd. Zaawansowany park aparaturowy stosowany w fazie badawczo-rozwojowej połączony z pracą wysokiej klasy specjalistów przynoszą nam same korzyści.

Od badań do produktu

Sumienna, często trwająca kilka lat, praca nad produktem wykonana przez naszych pracowników oraz dostęp do zaawansowanych sprzętów, umożliwiły wprowadzenie na rynek wielu innowacyjnych produktów, którymi z dumą chwalimy się przy każdej możliwej okazji.
Trudno pominąć tu takie marki jak Mel – unikatowy produkt przeciwbólowy, rozpuszczający się w ustach, czy Fortiven, w którym zamknęliśmy dużą dawkę heparyny. Dumni jesteśmy z produktów takich jak: Hascovir, Lipożel, Ferovit czy Magmil, w których zastosowaliśmy opatentowaną technologię liposomalną. Polega ona na zamknięciu substancji czynnej w dwuwarstwowej otoczce lipidowej, co zwiększa biodostępność leku i jednocześnie zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych.
Chcemy być liderem odpowiedzialnej branży farmaceutycznej oraz w ochronie zdrowia, dostarczając najwyższej jakości produkty, usługi i rozwiązania oraz realizując potrzeby (i spełniając oczekiwania) naszych klientów. Pragniemy być postrzegani jako rzetelny, uczciwy oraz pożądany pracodawca i chcemy przyciągać ludzi zdolnych i otwartych na wyzwania.

Statusy Centrum Badawczo-
Rozwojowego Novasome

Rozwój i badania R&D to także nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome, które pochwalić może się kilkoma statusami. Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2014 roku firma uzyskała status Centrum Badawczo- Rozwojowego. Status ten ułatwia wprowadzanie innowacji i komercjalizacje wynalazków.
W 2018 roku uzyskało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzenie statusu jednostki naukowej, co pozwala rozwijać innowacyjność CBR Novasome poprzez regularną współpracę z instytutami badawczymi i Uczelniami Wyższymi.
W 2017 CBR Novasome uzyskało certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW, ang. GMP), a tym samym posiada zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz badanych produktów leczniczych w zakresie fizyko- chemicznych badań kontroli jakości oraz przetwarzanie i przerób niektórych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Współpraca
z uczelniami

Nasi pracownicy dzielą się chętnie wiedzą ze studentami, prowadząc na uczelniach prelekcje oraz wykłady. Dostrzegając potrzebę połączenia zaawansowanej wiedzy chemicznej z elementami medycyny, poparliśmy wniosek Uniwersytetu Medycznego o stworzenie w ramach uczelni kierunku Chemia medyczna. Pracownik Hasco-Lek S.A. (Dyrektor ds. Naukowych) prowadzi przedmiot Farmacja Przemysłowa dla studentów IV roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz jest opiekunem prac magisterskich.
Dzięki temu absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i wielu innych. Hasco-Lek S.A. wspiera studenckie koła naukowe, uczestniczy od wielu lat w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie” w 2022 r. odbyła się siódma edycja wydarzenia.
Od 2009 roku współpracujemy również z Uniwersytetem Wrocławskim. Jej celem jest nawiązanie ścisłej korporacji naukowo-gospodarczej pomiędzy wydziałem Chemii oraz Biotechnologii , wspólne uczestnictwa w programach badawczo-rozwojowych oraz współpraca w zakresie organizacji praktyk, studenckich i doktoranckich.
W ramach praktyk i stażów współpracujemy również z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.