Tabletki
Lek na receptę

Amipryd 100 mg

Skład

Amipryd, 100 mg: każda tabletka zawiera 100 mg amisulprydu (Amisulpridum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.
Każda tabletka Amipryd, 100 mg, zawiera 65 mg laktozy.

Wskazania

Produkt leczniczy Amipryd stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość i nieufność) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1. Występowanie nowotworów, których wzrost jest zależny od poziomu prolaktyny, np. gruczolaka przysadki typu prolaktynoma i raka piersi. Guz chromochłonny nadnerczy. Dzieci przed okresem pokwitania. Stosowanie w skojarzeniu z lewodopą (patrz punkt 4.5).
Stosowanie w skojarzeniu z produktami leczniczymi, które mogą wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, na przykład z: lekami przeciwarytmicznymi klasy IA (jak chinidyna , dyzopiramid); lekami przeciwarytmicznymi klasy III (jak amiodaron i sotalol); innymi lekami, takimi jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna, azolowe leki przeciwgrzybicze (patrz punkt 4.5).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacja o leku

tel: (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Tabletki
Lek na receptę

Amipryd 100 mg

Informacja o leku

tel: (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Skład

Amipryd, 100 mg: każda tabletka zawiera 100 mg amisulprydu (Amisulpridum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.
Każda tabletka Amipryd, 100 mg, zawiera 65 mg laktozy.

Wskazania

Produkt leczniczy Amipryd stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość i nieufność) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1. Występowanie nowotworów, których wzrost jest zależny od poziomu prolaktyny, np. gruczolaka przysadki typu prolaktynoma i raka piersi. Guz chromochłonny nadnerczy. Dzieci przed okresem pokwitania. Stosowanie w skojarzeniu z lewodopą (patrz punkt 4.5).
Stosowanie w skojarzeniu z produktami leczniczymi, które mogą wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, na przykład z: lekami przeciwarytmicznymi klasy IA (jak chinidyna , dyzopiramid); lekami przeciwarytmicznymi klasy III (jak amiodaron i sotalol); innymi lekami, takimi jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna, azolowe leki przeciwgrzybicze (patrz punkt 4.5).