Projekty dofinansowane

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu

Rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie PPF Hasco-Lek S.A w celu opracowywania nowych produktów

Opis projektu

Zasadniczym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych form leków. Dla osiągnięcia celów projektu konieczny będzie zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej. Efektem projektu będzie rozbudowa działu badawczo-rozwojowego i prowadzenie badań w celu opracowania nowych postaci leków.

Program wsparcia

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.C: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej

Nazwa beneficjenta

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna

Wartość projektu

2 292 423,57 PLN

Wartość dofinansowania

745 503,60 PLN

Załączniki

Nazwa załącznika

Brak załączników

Projekty
dofinansowane

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu

Rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie PPF Hasco-Lek S.A w celu opracowywania nowych produktów

Opis projektu

Zasadniczym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych form leków. Dla osiągnięcia celów projektu konieczny będzie zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej. Efektem projektu będzie rozbudowa działu badawczo-rozwojowego i prowadzenie badań w celu opracowania nowych postaci leków.

Program wsparcia

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.C: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej

Nazwa beneficjenta

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna

Wartość projektu

2 292 423,57 PLN

Wartość dofinansowania

745 503,60 PLN

Załączniki

Brak załączników