Syrop
Lek bez recepty

Lactulosum Hasco

Skład

5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej (Lactulosum liquidum),
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:
aromat pomarańczowy 240.016, kwas cytrynowy
jednowodny, woda oczyszczona.

Wskazania

LACTULOSUM HASCO: wskazana w leczeniu i zapobieganiu zaparć przewlekłych oraz encefalopatii wątrobowej
Syrop Lactulosum Hasco zawiera substancję czynną – laktulozę ciekłą, która jest syntetycznym
dwucukrem, wchłaniającym się w bardzo niewielkim stopniu z przewodu pokarmowego.
Laktuloza ciekła jest rozkładana w okrężnicy do kwasu mlekowego, (i innych), które zmniejszając pH w okrężnicy
wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując
zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego następuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału
oraz stymulacja perystaltyki jelit.
U pacjentów z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła wpływa na zmniejszenie toksyczności
amoniaku. Powstałe w wyniku rozkładu laktulozy ciekłej kwasy obniżają wartość pH, wpływają na
przekształcenie amoniaku do niewchłaniających się i nietoksycznych jonów amonowych, co powoduje
zatrzymanie ich w okrężnicy i obniżenie stężenia amoniaku we krwi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, niedrożność jelit.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacja o leku

tel: (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Syrop
Lek bez recepty

Lactulosum Hasco

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacja o leku

tel: (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Skład

5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej (Lactulosum liquidum),
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:
aromat pomarańczowy 240.016, kwas cytrynowy
jednowodny, woda oczyszczona.

Wskazania

LACTULOSUM HASCO: wskazana w leczeniu i zapobieganiu zaparć przewlekłych oraz encefalopatii wątrobowej
Syrop Lactulosum Hasco zawiera substancję czynną – laktulozę ciekłą, która jest syntetycznym
dwucukrem, wchłaniającym się w bardzo niewielkim stopniu z przewodu pokarmowego.
Laktuloza ciekła jest rozkładana w okrężnicy do kwasu mlekowego, (i innych), które zmniejszając pH w okrężnicy
wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując
zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego następuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału
oraz stymulacja perystaltyki jelit.
U pacjentów z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła wpływa na zmniejszenie toksyczności
amoniaku. Powstałe w wyniku rozkładu laktulozy ciekłej kwasy obniżają wartość pH, wpływają na
przekształcenie amoniaku do niewchłaniających się i nietoksycznych jonów amonowych, co powoduje
zatrzymanie ich w okrężnicy i obniżenie stężenia amoniaku we krwi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, niedrożność jelit.